Slávnosť Božského srdca

Hody nášho kostola sú v piatok. Piatok 16.6. 2023 bude svätá omša ako zvyčajne o 9.30 hod. a pripojená krátka adorácia so zasvätením sa s možnosťou získať pre seba plnomocné odpostky.