Sviatosť krstu

Ku povzbudeniu vo viere odporúčam stránku Bansko Štiavnickej farnosti: Kurz KRST DIEŤAŤA