Nedeľa Božieho milosrdenstva

Nasledujúca 2. veľkonočná nedeľa (7. apríla 2024), je nedeľou Božieho milosrdenstva. Ako po iné roky, aj tento raz vás pozývame na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva o 15:00 v našom kostole. Viac o ustanovení tohto sviatku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: Božie milosrdenstvo.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

V roku 1931 Pán Ježiš pri súkromnom zjavení povedal sv. sestre Faustíne Kowalskej v kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva.“  Poďme spolu zvelebovať Božiu dobrotu a milosrdenstvo a načerpať z pokladnice milostí, ktoré nám túži … Čítať viac