Eucharistická adorácia s ružencom


Event Details

This event finished on 27 jún 2024


Hodinku bdieť s Kristom…