Ako fungujeme

Správca misie

Správcom Slovenskej katolíckej misie v Bruseli je od 1.1.2013 dp. Jaroslav Hanzlík. 

Dp. Jaroslav Hanzlík

Správca misie
Otec Jaroslav je rodákom z Oravy - narodil sa v Námestove (*1975) a detstvo prežil v Rabčiciach. Neskôr sa rodičia presťahovali na Záhorie do Závodu. Kňazskú vysviacku prijal o. Jaroslav 16.6.2002 v Bratislave. Je kňazom Trnavskej diecézy.

Správcovia misie v minulosti

2005-2012

Dp. Ľubomír Fabčin bol spoluzakladateľom a prvým správcom Slovenskej katolíckej misie v Bruseli od roku 2005 do konca roku 2012. Okrem misie v Bruseli sa mu podarilo rozbehnúť aj aktivity v Luxembursku a v istom období taktiež v Štrasburgu. V súčastnosti pôsobí v Luxembursku ako diecézny kňaz. Popri správe luxemburskej farnosti vedie tiež Slovenskú katolícku misiu v Luxembursku.

Farská rada

Podľa Kódexu kánonického práva je farská rada orgán, ktorému predsedá farár a v ktorom veriaci poskytujú svoju pomoc pri pastoračnej činnosti. Farská rada má poradný hlas. V prípade akýchkoľvek otázok môžete osloviť členov Farskej rady tak jednotlivo, ako aj hromadne. Funkčné obdobie súčasnej Farskej rady je 3.12.2017 – 1.12.2018.

Členovia Farskej rady na cirkevný rok 2017/2018

Jana Bour

Anna Hvizdošová

Lenka Marčeková

Andrea Pavúková

Katarína Psicová

František Rožďalovský

Soňa Szentivány

Peter Vavrík

Členovia Farskej rady v rokoch 2005-2017

Cirkevný rok 2017/2018
 • Jana Bour
 • Anna Hvizdošová
 • Lenka Marčeková
 • Andrea Pavúková
 • Katarína Psícová
 • František Rožďalovský
 • Soňa Szentivány
 • Peter Vavrík
Cirkevný rok 2016/2017
 • Martin Bukna
 • Daniela Galatová (do 07/2017)
 • Anna Hvizdošová
 • Lenka Marčeková
 • Andrea Pavúková
 • Katarína Psicová
 • Renáta Radvanská (do 03/2017)
 • František Rožďalovský
 • Soňa Szentivány
 • Peter Špirka
 • Peter Vavrík
 • Renáta Zimermannová (do 07/2017)
Cirkevný rok 2015/2016
 • Martin Bukna
 • Daniela Galatová
 • Anna Hvizdošová
 • Lenka Marčeková
 • Andrea Pavúková
 • František Rožďalovský
 • Peter Špirka
Cirkevný rok 2014/2015
 • Jana Balážová
 • Magda Baričičová
 • Martin Bukna
 • Daniela Galatová
 • Mária Havettová
 • Milan Hrabovský
 • Veronika Jermanová
 • Andrea Pavúková
 • Vladimír Solanič
 • Peter Špirka
 • Mária Tobiášová
Cirkevný rok 2013/2014
 • Jana Balážová
 • Martin Bukna
 • Michal Hrbatý
 • Martin Kubišta
 • Andrea Pavúková
 • Vladimír Solanič
 • Anastázia Solaničová
 • Peter Špirka
 • Mária Tobiášová
 • Renáta Zimermannová
Cirkevný rok 2012/2013
 • Jana Balážová
 • Mira Baňacká
 • Martin Bukna
 • Anastázia Furmanová
 • Eva Herškovičová
 • Kateřina Kapounová
 • Vladimír Solanič
 • Jozef Tobiáš
 • Mária Tobiášová
 • Přemek Žák
Cirkevný rok 2011/2012
 •  Jana Balážová
 • Mira Baňacká
 • Eva Herškovičová
 • Kateřina Kapounová
 • Slávka Olešová
 • Daniela Richards Králová
 • Vladimír Solanič
 • Ivana Urbanová
 • Přemek Žák

Mission catholique slovaque asbl (MCS asbl)

V roku 2007 bola založená nezisková organizácia Mission Catholique Slovaque asbl (association sans but lucratif), ktorá zastrešuje fungovanie Slovenskej katolíckej misie v Bruseli po právnej stránke. Vďaka MCS asbl môže mať napr. SKM vlastný bankový účet a spravovať tak transparentne financie misie, môže vstupovať do právnych vzťahov s tretími osobami a pod.

Každodenné aktivity MCS asbl riadi Správna rada. Všetci členovia MCS asbl  sa stretávajú minimálne raz v roku na valnom zhromaždení, kde schvaľujú účtovnú uzávierku za predchádzajúci rok a prijímajú rozpočet na nasledujúci rok. 

Členovia Správnej rady MCS asbl

Dp. Jaroslav Hanzlík

Predseda
Otec Jaroslav je predsedom MCS asbl od roku 2013, kedy sa stal správcom misie.

Andrea Pavúková

Pokladník
Andrea bola nominovaná na post pokladníka v roku 2014.

Vladimír Solanič

Tajomník
Vladimír sa stal tajomníkom MCS asbl v roku 2011.

Ostatní členovia MCS asbl

Jana Balážová

Člen

Členovia MCS asbl v rokoch 2007-2017

Eva Herškovičová: 2007-2013

Eva Herškovičová patrila medzi zakladajúcich členov. V MCS asbl pôsobila až do roku 2012 na pozícii pokladníčky.

Dp. Ľubomír Fabčin: 2007-2012
Petr Šebek: 2010-2011

Petr Šebek bol nominovaný na pozíciu tajomníka v roku 2010. Svoj post zastával do roku 2011, kedy sa z Bruselu odsťahoval.

Viera Ehret: 2007-2010

Viera Ehret patrila medzi zakladujúcich členov. Počas svojho pôsobenia v MCS asbl zastávala pozíciu tajomníčky.

Peter Vavrík: 2007-2010

Peter Vavrík patril medzi zakladajúcich členov. V MCS asbl pôsobil do roku 2010. Od roku 2008 pôsobil na poste predsedu.

Jozef Reinvart: 2007-2008

Jozef Reinvart patril medzi zakladajúcich členov. V MCS asbl pôsobil do roku 2008 ako predseda.

Jan Bláha

Jan Bláha patril medzi zakladajúcich členov. V MCS asbl pôsobil do roku XX.

Fabrique d'église

Väčšina cirkevných nehnuteľností (kostoly a rôzne budovy) v Belgicku je spravovaných špeciálnymi právnymi subjektami tzv. Fabrique d'église, ktorých história siaha do čias Napoleona.  V našom prípade FE spravuje kostol a budovu "fary" na Rue Jenneval 10. FE má 7 členov - dvoch nevolených, ktorým prislúcha členstvo na základe zákona (zástupca primátora a správca farnosti) a piatich, ktorí sú volení. 

Súčasné zloženie Fabrique d'eglise je naledovné: 

 • Eric Deblon -  Prezident (zástupca už neexistujúcej francúzskej komunity)
 • Guillaume Ehret - Tajomník (člen slovenskej komunity)
 • Vladimír Solanič - Pokladník (člen slovenskej komunity)
 • Daniela Galátová - Člen (člen slovenskej komunity)
 • Pierre Sevestre - Člen (člen anglickej komunity)
 • Charles De Clercq - Člen (zástupca správcu farnosti - Thea Baischu)
 • Alexia De Marnix - Člen (zástupca primátora)

Na zasadnutia FE sú vždy prizvaní aj duchovní spoločenstiev pôsobiacich v našom kostole: 

 • Jaroslav Hanzlík: duchovný slovenskej komunity
 • Arun Junes: duchovný anglickej komunity
 • Marian Wojciechovwski: duchovný poľskej komunity

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO - 8.00 * UT - 19.00 * ST - 8.00
ŠT - 19.00 * PI - 19.00 * NE - 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť - aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka