Ako fungujeme

Správca

Správcom Slovenskej katolíckej misie v Bruseli je od 1.1.2013 dp. Jaroslav Hanzlík.  Je rodákom z Oravy – narodil sa v Námestove (*1975) a detstvo prežil v Rabčiciach. Neskôr sa rodičia presťahovali na Záhorie do Závodu. Kňazskú vysviacku prijal o. Jaroslav 16.6.2002 v Bratislave. Je kňazom Trnavskej diecézy.

Jaroslav Hanzlík

+32 499 240 071
mail@skmbrussels.be

Farská rada

Podľa Kódexu kánonického práva je farská rada orgán, ktorému predsedá farár a v ktorom veriaci poskytujú svoju pomoc pri pastoračnej činnosti. Farská rada má poradný hlas.V prípade akýchkoľvek otázok môžete osloviť členov Farskej rady tak jednotlivo, ako aj hromadne. Funkčné obdobie súčasnej Farskej rady je 27.11.2016 – 02.12.2017.

Členovia Farskej rady na cirkevný rok 2016/2017: