Veľkonočné obdobie bolo tradične pre kresťanské rodiny výzvou k prechádzkam a piknikom; ročné obdobie jar pripomína vzkriesenie. Následne máme nádhernú slávnosť „Božieho tela“, kedy sa organizujú procesie k úcte živému Pánu Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti… Po oktáve Božieho Tela  slávime „Božské srdce“ – titul nášho kostola.

Ponúkame navštíviť miesta Cirkvou preskúmaných a uznaných Eucharistických zázrakov v Belgicku…

  1. V Hasselt sa 25. 7. 1317 pri návšteve kňaza u chorého na svätej hostii (doteraz zachovanej v Katedrále sv. Quintina, tiež na ilustr. obr.) objavili stopy krvi po tom, keď sa jej ktosi z rodiny dotkol zo zvedavosti; následne kňaz niesol krvácajúcu hostiu do opátstva Herkenrode a počas cesty sa na nej pred mnohými svedkami objavila Kristova tvár, tiež sa stretol s pastiermi so stádom oviec: zbadal, že zvieratá, ktoré sa k nemu otočili, zohli kolena a zostali adorovať, až kým neprešiel. Živý Pán Ježiš je prítomný vo svätom prijímaní a klaniame sa mu tu ako Bohu. Kerkstraat 155 , 3550 Heusden-Zolder
  2. V Bruselskej Konkatedrále sv. Michala a Guduly sa nachádzajú stáročné vytráže zázraku krvácajúcich hostií pri znesvätení unesených hostií nožmi v roku 1370 (keďže to následne viedlo k prenasledovaniu Židov, upustilo sa od vystavovania týchto hostií uložených v monštranciach). Pán Ježiš vo svätom prijímaní sa za nás obetoval na smrť. Place Sainte-Gudule, 1000 Bruxelles
  3. V Kostole svätého Petra v Middelburg (v Nizozemsku) sa roku 1374 počas svätého prijímania hostia zmenila na krvácajúce mäso v ústach muža, ktorý prijímal ľahkovážne, bez spovede, len aby ako sluha vyplnil prianie svojej nábožnej panej. Časť hostie je uchovávaná v Kostole sv. Jakuba v Luvene – darovanej biskupovi z vďačnosti za cirkevné schválenie. Sväte prijímanie nám treba prijímať hodne – s čistým srdcom. Sint-Jacobsplein 1, 3000 Leuven
  4. V lesoch Seignour Isaac sa tamojšiemu zemepánovi súkromne zjavoval Pán Ježiš a pri treťom zjavení mu sľúbil, že ho ešte stretne v kostole; tam vstúpil počas svätej omše, kde sa hostia zmenila na mäso. V kláštore Abbaye Bois Seigneur Isaac sa v kaplnke nachádza krvavý korporál zo svätej omše tohto piatku pred Turícami roku 1405. Tiež tu nájdete tŕň údajne z krížovej koruny (tá je uctievaná v katedrále v Paríži vo Francúzku) a napokon tu nájdete relikviu svätého Charbela (vlasy). Vo svätom prijímaní sa stretáva Pán s nami celkom osobne. Rue Armand De Moor 2, 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac  
  5. Tu je kaplnka Eucharistického zázraku v De Hegge v roku 1412, kde vychádzalo svetlo z ukradnutých hostií zanechaných v zajačej nore zlodejom neďaleko Herentals. Niekoľko km odtiaľ smerom k Herentals je vyhliadková veža a tiež najstaršia krížová cesta v BE. Do Božieho svetla vstupujeme pri každom hodnom svätom prijímaní.  Heggekapel 10, 2275 Lille

Tiež možno navštíviť miesto pôvodu slávnosti Božieho Tela: Kláštor sv. Juliany v Liege. Rue de Robermont 2, 4020 Liègehttps://www.saintejulienne.org

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn