Podporte naše aktivity

Všetky aktivity Slovenskej katolíckej misie je možné uskutočniť iba vďaka dobrovoľníckej práci členov komunity a finančným príspevkom veriacich. Misiu môžete podporiť pravidelne prostredníctvom trvalých mesačných príkazov, alebo taktiež jednorázovými darmi. Všetky finančné prostriedky budú použité výlučne na chod misie a finančné zabezpečenie aktivít misie. Navyše, Váš príspevok bude mať aj charitatívny rozmer, keďže naša misia pravidelne vyčleňuje 10% zo svojich príjmov na podporu sociálnych projektov.

Vopred vďaka za Vaše milodary! 

Naše aktivity môžete podporiť prostredníctvom jednej z nasledujúcich platobných metód:

Bankové údaje

Názov účtu: Mission Catholique Slovaque
IBAN: BE14 7330 4399 4883
BIC: KREDBEBB
Banka: KBC Banque, Bruxelles