Filmotéka

Filmový klub pri Slovenskej katolíckej misii v Bruseli (ďalej len „klub“) je zbierka filmov a rozprávok na DVD a VHS nosičoch (ďalej len „zbierka“), ktorá bola zakúpená Mission Catholique Slovaque asbl vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zbierka pozostáva zo slovenských a českých rozprávok a filmov, filmov s náboženskou tematikou ako aj filmov dokumentárnych a vzdelávacích. Úplný zoznam možno nájsť na stránke Slovenskej katolíckej misie (ďalej len „SKM“), zverejnený v závere dokumentu. Na všetky uvedené filmy má SKM súhlas vlastníkov autorských práv, umožňujúci ich premietanie a zapožičiavanie.

Cieľom klubu je premietať filmy podľa výberu v priestoroch SKM na rue Jenneval 10 v Bruseli alebo vypožičiavať nosiče zo zbierky a tak poskytnúť vypožičiavateľom možnosť udržiavať kontakt so slovenskou a českou kultúrou a kinematografiou prípadne sa vzdelávať pri sledovaní filmov s náboženskou tematikou. Cieľom klubu nie je vykonávať verejné šírenie diel, ktoré by predstavovalo podnikateľskú činnosť alebo akúkoľvek zárobkovú činnosť.

Vzhľadom na povahu a ciele klubu je nutné, aby sa požičiavatelia správali ohľaduplne, pokiaľ ide o dodržiavanie doby zapožičania a ochranu vypožičaných nosičov pred poškodením, stratou alebo zničením. Na tento účel boli Správnou radou MCS asbl ustanovené tieto pravidlá:

Pravidlá

 1. Filmy zo zbierky sa budú podľa výberu premietať v priestoroch SKM na rue Jenneval 10.
 2. Filmy zo zbierky je možné si vypožičať, a to najmä v čase po nedeľnej sv. omši, na rue Jenneval 10.
 3. Vypožičiavanie je bezodplatné. Vypožičiavateľ môže podľa svojho uváženia prispieť dobrovoľným príspevkom pre klub. Cieľom príspevku je zabezpečiť obnovu zbierky v prípade poškodených, zničených alebo stratených nosičov alebo jej ďalšie rozširovanie o nové filmy.
 4. Doba zapožičania je 8 dní. Vypožičiavateľ je povinný chrániť vypožičaný nosič pred poškodením, stratou alebo zničením. Vypožičiavateľ nesmie prenechať nosič na užívanie inému.
 5. V prípade omeškania pri vrátení je vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi pokutu vo výške 3 EUR/deň za každý nosič. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia nosiča je vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi sumu 20 EUR za každý nosič.
 6. Do súčasnej zbierky je možné prispieť aj ďalšími filmami formou ich darovania. Filmotéka sa bude priebežne dopĺňať novými titulmi.

Zoznam

 1. Bonifác a zázračný anjel
 2. Desať Božích prikázaní
 3. Don Bosco
 4. Faustína
 5. Král David
 6. Lurdská jaskyňa v Bratislave
 7. Matka Tereza
 8. Matka Tereza – Pero v Boží ruce
 9. Papež Jan Pavel II.
 10. Páter Pio
 11. Příběh Abraháma, syna Terachova
 12. Tajomná prítomnosť…
 13. Zjevení ve Fatimě
 14. Život za život – Maximilian Kolbe
 1. Amazonia vertical
 2. Dary zo slumov Nairobi
 3. Dostať šancu
 4. Kresťania v spoločnosti – Sociálna náuka Cirkvi
 5. Kultúra života – Otázky bioetiky
 6. Moja Misia I
 7. Moja Misia II
 8. Moja Misia III
 9. Mustang
 10. Omo – Cesta do praveku
 11. Osemdesiat metrov pod vrcholom
 12. Premeny Tatier
 13. Pururambo
 14. Stoosemnásť dní v zajatí ľadu
 15. Tajomné Mamberano
 16. Tatry – Mystérium
 17. Tepuy – Cesta do hlbín zeme
 18. Tvár Krista v umení
 1. A pobežím až na kraj sveta
 2. Červené víno I-II
 3. Fontána pre Zuzanu I
 4. Chodník cez Dunaj
 5. Iba deň
 6. Iná láska
 7. Ja milujem, ty miluješ
 8. Jánošík I-II r. 1962 + Jánošík r. 1921
 9. Južná pošta
 10. Keby som mal pušku
 11. Krvavá pani
 12. Medená veža
 13. Orlie pierko
 14. Pacho, hybský zbojník
 15. Pomocník
 16. Postav dom, zasaď strom
 17. Ružové sny
 18. Slávnosť v botanickej záhrade
 19. Víťaz
 20. Zbojník Jurko
 21. Sokoliar Tomáš

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka