Filmotéka

Filmový klub pri Slovenskej katolíckej misii v Bruseli (ďalej len „klub“) je zbierka filmov a rozprávok na DVD a VHS nosičoch (ďalej len „zbierka“), ktorá bola zakúpená Mission Catholique Slovaque asbl vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zbierka pozostáva zo slovenských a českých rozprávok a filmov, filmov s náboženskou tematikou ako aj filmov dokumentárnych a vzdelávacích. Úplný zoznam možno nájsť na stránke Slovenskej katolíckej misie (ďalej len „SKM“), zverejnený v závere dokumentu. Na všetky uvedené filmy má SKM súhlas vlastníkov autorských práv, umožňujúci ich premietanie a zapožičiavanie.

Cieľom klubu je premietať filmy podľa výberu v priestoroch SKM na rue Jenneval 10 v Bruseli alebo vypožičiavať nosiče zo zbierky a tak poskytnúť vypožičiavateľom možnosť udržiavať kontakt so slovenskou a českou kultúrou a kinematografiou prípadne sa vzdelávať pri sledovaní filmov s náboženskou tematikou. Cieľom klubu nie je vykonávať verejné šírenie diel, ktoré by predstavovalo podnikateľskú činnosť alebo akúkoľvek zárobkovú činnosť.

Vzhľadom na povahu a ciele klubu je nutné, aby sa požičiavatelia správali ohľaduplne, pokiaľ ide o dodržiavanie doby zapožičania a ochranu vypožičaných nosičov pred poškodením, stratou alebo zničením. Na tento účel boli Správnou radou MCS asbl ustanovené tieto pravidlá:

Pravidlá

  1. Filmy zo zbierky sa budú podľa výberu premietať v priestoroch SKM na rue Jenneval 10.
  2. Filmy zo zbierky je možné si vypožičať, a to najmä v čase po nedeľnej sv. omši, na rue Jenneval 10.
  3. Vypožičiavanie je bezodplatné. Vypožičiavateľ môže podľa svojho uváženia prispieť dobrovoľným príspevkom pre klub. Cieľom príspevku je zabezpečiť obnovu zbierky v prípade poškodených, zničených alebo stratených nosičov alebo jej ďalšie rozširovanie o nové filmy.
  4. Doba zapožičania je 8 dní. Vypožičiavateľ je povinný chrániť vypožičaný nosič pred poškodením, stratou alebo zničením. Vypožičiavateľ nesmie prenechať nosič na užívanie inému.
  5. V prípade omeškania pri vrátení je vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi pokutu vo výške 3 EUR/deň za každý nosič. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia nosiča je vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi sumu 20 EUR za každý nosič.
  6. Do súčasnej zbierky je možné prispieť aj ďalšími filmami formou ich darovania. Filmotéka sa bude priebežne dopĺňať novými titulmi.

Zoznam

Číslo Názov Žáner Typ
1 Ak ma ľúbiš, dokáž mi to Detský VHS
2 Bernadeta – Princezná z Lúrd Detský VHS
3 Bonifác a zázračný anjel Detský DVD
4 Desať Božích prikázaní Detský DVD
5 Don Bosco Detský DVD
6 Faustína Detský DVD
7 František – Rytier z Assisi Detský VHS
8 František Xaverský – Stratený poklad Detský VHS
9 Kolumbus – Putovanie na kraj sveta Detský VHS
10 Král David Detský DVD
11 Lurdská jaskyňa v Bratislave Detský DVD
12 Matka Tereza Detský DVD
13 Matka Tereza – Pero v Boží ruce Detský DVD
14 Odyseus – Návrat domov Detský VHS
15 Papež Jan Pavel II. Detský DVD
16 Patrik – Statočný pastier Detský VHS
17 Páter Pio Detský DVD
18 Příběh Abraháma, syna Terachova Detský DVD
19 Tajomná prítomnosť… Detský DVD
20 Zjevení ve Fatimě Detský DVD
21 Život za život – Maximilian Kolbe Detský DVD
22 Amazonia vertical Vzdelávací DVD
23 Dary zo slumov Nairobi Vzdelávací DVD
24 Dostať šancu Vzdelávací DVD
25 Kresťania v spoločnosti – Sociálna náuka Cirkvi Vzdelávací DVD
26 Kultúra života – Otázky bioetiky Vzdelávací DVD
27 Moja Misia I Vzdelávací DVD
28 Moja Misia II Vzdelávací DVD
29 Moja Misia III Vzdelávací DVD
30 Mustang Vzdelávací DVD
31 Omo – Cesta do praveku Vzdelávací DVD
32 Osemdesiat metrov pod vrcholom Vzdelávací DVD
33 Premeny Tatier Vzdelávací DVD
34 Pururambo Vzdelávací DVD
35 Stoosemnásť dní v zajatí ľadu Vzdelávací DVD
36 Tajomné Mamberano Vzdelávací DVD
37 Tatry – Mystérium Vzdelávací DVD
38 Tepuy – Cesta do hlbín zeme Vzdelávací DVD
39 Tvár Krista v umení Vzdelávací DVD
40 A pobežím až na kraj sveta Celovečerné DVD
41 Červené víno I-II Celovečerné DVD
42 Fontána pre Zuzanu I Celovečerné DVD
43 Chodník cez Dunaj Celovečerné DVD
44 Iba deň Celovečerné DVD
45 Iná láska Celovečerné DVD
46 Ja milujem, ty miluješ Celovečerné DVD
47 Jánošík I-II r. 1962 + Jánošík r. 1921 Celovečerné DVD
48 Južná pošta Celovečerné DVD
49 Keby som mal pušku Celovečerné DVD
50 Krvavá pani Celovečerné DVD
51 Medená veža Celovečerné DVD
52 Orlie pierko Celovečerné DVD
53 Pacho, hybský zbojník Celovečerné DVD
54 Pomocník Celovečerné DVD
55 Postav dom, zasaď strom Celovečerné DVD
56 Ružové sny Celovečerné DVD
57 Slávnosť v botanickej záhrade Celovečerné DVD
58 Víťaz Celovečerné DVD
59 Zbojník Jurko Celovečerné DVD
60 Sokoliar Tomáš Celovečerné DVD
61 Orlie pierko Celovečerné DVD
62 Pacho, hybský zbojník Celovečerné DVD
63 Pomocník Celovečerné DVD
64 Postav dom, zasaď strom Celovečerné DVD
65 Ružové sny Celovečerné DVD
66 Slávnosť v botanickej záhrade Celovečerné DVD
67 Víťaz Celovečerné DVD
68 Zbojník Jurko Celovečerné DVD
69 Sokoliar Tomáš Celovečerné DVD