Prvopiatková eucharistická adorácia


Event Details

This event is running from 1 september 2023 until 5 júl 2024. It is next occurring on 3. máj 2024 19:30


Na prvý piatok je adorácia od svätej omše o 19.00 hod. až do 22.00 hod.: Pán Ježiš trpel tri hodiny na kríži…