U nás v kostole…

Zeleným štvrtkom Cirkev vstupuje do Veľkonočného Trojdnia a spomína na Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv a dal sa pod spôsobmi chleba a vína apoštolom, a prikázal im v Jeho mene prinášať túto obetu. Doobeda sú sväté omše svätenia olejov v katedrálach sveta. Večer zas v jednotlivých farnostiach, pokračujúce bdením v Gentsemanskej záhrade – u nás v ozdobenej kaplnke. 

Veľký piatok je spomienkou na Kristovo Umučenie a preto je dňom prísneho pôstu a odriekania sa; deti a starších zaväzuje len zdržiavanie sa mäsa; chorých nezaväzuje vôbec. Obrady sú spravidla v čase smrti Pána na kríži. O 15.00 hod. sa pomodlíme bolestný ruženec a 15.30 slávime obrady umučenia.

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, modlitbou a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Pri Božom hrobe – u nás Piete – bude možné navštíviť Pána už v piatok po obradoch až do 17.45 hod. a v sobotu bude kostol otvorený ako zvyčajne celý deň.  Požehnanie pokrmov bude po vigílii o 20.00 hod., alebo ráno v po bohoslužbe v Gente o 10.30 hod.  

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn