Kto sme

Slovenská katolícka misia (SKM) bola slávnostne uvedená 19. októbra 2005. Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska vykonáva pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov, ktorí žijú a pracujú v Bruseli a celom Belgicku. Dohodou s Biskupskou konferenciou Čiech a Moravy táto pastoračná služba zahŕňa aj českých a moravských veriacich.

SKM v Bruseli chce nadviazať na dlhoročnú tradíciu katolíckych misií v iných krajinách Európy, ktoré sa v duchu kresťanskej viery a potrieb Slovákov žijúcich v zahraničí stáli ich druhým domovom alebo i útočiskom v rôznych životných potrebách. Pastoračná práca v tomto meste, známom európskymi inštitúciami, má svoje špecifiká a okrem duchovnej starostlivosti rozvíja SKM svoju aktivitu aj v oblasti sociálnych, kultúrnych a spoločenských potrieb.

Spoločenské a politické dianie v Európe potrebuje pevného ducha, aby sa nestalo iba ľudským úsilím o rozvoj, ale malo svoje miesto aj v kontexte viery ľudí. Viera veľakrát dávala silu osobnému životu, ale taktiež pretvárala podobu dejín národov. Túto skúsenosť slovenského národa ako aj iných národov Európy si naša komunita osobitne pripomína ikonou Kristus Nádej Európy, ktorá bola vysvätená pri uvedení misie v Bruseli.

Ako fungujeme

Ako hospodárime

Náš kostol