Pastorácia

Hlavným poslaním misie je pastoračná a duchovná starostlivosť. Ide najmä o slúženie sv. omší v rodnom jazyku. Slováci, Česi a Moraváci, vzdialení načas alebo dlhodobo od svojho domova, majú zároveň možnosť prehlbovať svoju vieru v Krista prijímaním sviatostí, resp. sa duchovne obohatiť na spoločných pútiach, duchovných obnovách, či adoráciach pri sviatosnom Kristovi.