V roku 1931 Pán Ježiš pri súkromnom zjavení povedal sv. sestre Faustíne Kowalskej v kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva.“ 

Poďme spolu zvelebovať Božiu dobrotu a milosrdenstvo a načerpať z pokladnice milostí, ktoré nám túži dať!

Srdečne vás pozývame na adoráciu, spojenú s pobožnosťou Korunky Božieho milosrdenstva, ktorá sa uskutoční v našom kostole, v nedeľu 16. apríla 2023, v  Hodine milosrdenstva o 15:00, v Bruseli v kostole Sacré-Coeur na Rue Le Corrège 19.

Božie milosrdenstvo » SKM (skmbrussels.be)

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn