Krížová cesta

Pridal • Zverejnené

Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť vždy v piatok o 18:30 a v Prvú (10.3.), Tretiu (24.3.) a Piatu (7.4.) pôstnu nedeľu o 15:00.

Na Prvú pôstnu nedeľu bude modlitba krížovej cesty obetovaná na úmysel:

Aby Duch Svätý vlial pokoj do ľudských rodín, predovšetkým tam, kde nevládne láska, odpustenie, úcta a dôvera.

Na Tertiu pôstnu nedeľu bude modlitba krížovej cesty obetovaná na úmysel:

Aby Boh Otec, ktorý je bohatý a dobrý k nám otvoril naše srdcia, nech z darov jeho štedrosti hojne rozdávame a prinášame úžitok miestnemu spoločenstvu i ľuďom a sve-tu okolo nás.

Na Piatu pôstnu nedeľu bude modlitba krížovej cesty obetovaná na úmysel:

Aby pre všetky deti a mládež bola pôstna doba novým znovuobajvením Pánovej lásky a zakúsením jeho milosrdenstva.


Odpustky je v pôstnom období možné získať za obvyklých podmienok účasťou na pobožnosti krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, pre chorých čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša, alebo v piatok pred vyobrazením Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbou:

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka