Modlitba k Ukrižovanému

Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po svatom prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Dobrý a preláskavý Ježišu,
pred tvojou tvárou padám na kolená
a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam,
aby si do môjho srdca dobrotivo vtlačil city živej
viery, nádeje a lásky
ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi
a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu,
s veľkým dojatím a s bolesťou duše
sám v sebe uvažujem a rozjímam o tvojich piatich
ranách;
mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil
prorok Dávid:
Prebodli moje ruky a moje nohy
a spočítali všetky moje kosti.

Text v slovenskom jazyku: Rímsky misál, SSV 2021, str. 1643.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka