Prvé piatky mesiaca

Pridal • Zverejnené

Náš kostol má patrocínium Božské Srdce a od Pána Ježiša predstavenom v tomto tajomstve sú aj prisľúbenia.

Pán Ježiš žiadal odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Jeho najsvätejšie Srdce. Sľúbil, že ak deväť mesiacov po sebe, vždy v prvý piatok mesiaca, pôjdeš na sväté prijímanie, štedro ťa obdaruje:  „Všetkým, ktorí pristúpia k svätému prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.“ Toto prisľúbil Ježiš prostredníctvom svätej Margity Márie Alacoque (1647-1690).

Sväté prijímanie treba prejiť na prvý piatok. Svätá spoveď stačí aj pred tým alebo potom. Ak prerušíte deväťmesačnú pobožnosť, možno skúsiť odznova. Ak nemáme istotu, či sme podmienky naozaj verne zachovali, môžeme si ju pobožnosť vykonať aj viackrát v živote, napríklad so svojimi prvopríjiímajúcimi deťmi.

PS: Obdobne si možno vykonať pobožnosť piatich prvých sobôt; viac: https://www.maria.sk/pat-prvych-sobot

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka