6. pôstna nedeľa

Pridal • Zverejnené

  

Aktuálny rozpis bohoslužieb 6.3. – 12.4. 2020

 

PO

6.4.

Pôstna féria

UT

7.4.

Pôstna féria

ST

8.4.

Pôstna féria

ŠT

9.4.

Zelený štvrtok

PI

10.4.

Veľký piatok

SO

11.4.

Biela sobota

NE

12.4.

Veľkonočná nedeľa

Verejné bohoslužby neboli obnovené. Náš chrám ostáva otvorený pre modlitbu. Sväté omše a iné pobožnosti možno sledovať online v živom prenose, por. https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200330030

V Bruseli boli zrušené všetky slávnosti prvých svätých prijímaní a birmoviek tento školský rok, por.: https://www.catho-bruxelles.be/report-des-confirmations-et-premieres-communions-a-bruxelles/

Cez pôst sa modlíme pobožnosť krížových ciest.

Spoločne vrámci komunity sa môžeme modliť na sociálnych sieťach. 

Nasleduje veľký týždeň. Kvetná nedeľa slávnostne otvára Svätý týždeň triumfálnym vstupom Pána Ježiša do Jeruzalema. Zeleným štvrtkom Cirkev vstupuje do Veľkonočného Trojdnia a spomína na Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv a dal sa pod spôsobmi chleba a vína apoštolom, a prikázal im v Jeho mene prinášať túto obetu. Veľký piatok je spomienkou na Kristovo Umučenie a preto je dňom prísneho pôstu a odriekania sa; deti a starších zaväzuje len zdržiavanie sa mäsa; chorých nezaväzuje vôbec. Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým a na modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Tu je pár tipov, ako prežiť tento čas s deťmi v rodine: https://zastolom.sk/ako-prezivat-velky-tyzden-a-velku-noc-v-rodine

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka