Aktuálny rozpis bohoslužieb 13.3. – 19.4. 2020

 

PO

13.4.

veľkonočná oktáva

UT

14.4.

veľkonočná oktáva

ST

15.4.

veľkonočná oktáva

ŠT

16.4.

veľkonočná oktáva

PI

17.4.

veľkonočná oktáva

SO

18.4.

veľkonočná oktáva

NE

19.4.

2. veľkonočná nedeľa

Verejné bohoslužby nie sú obnovené ani na veľkonočnú oktávu. Náš chrám ostáva otvorený pre modlitbu. Sväté omše a iné pobožnosti možno sledovať online v živom prenose, por. https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200330030

Vo veľkonočnom období sa napoludnie modlí Raduj sa nebies Kráľovná.

Spoločne sa môžeme naďalej modliť na sociálnych sieťach. 

Sympatizantka našej misie, Klaudia Moch z Cách, má v pláne zostaviť spomienkový bulletin „Misionár Don Strečanský“. Dlhé roky udržiava kontakt s manažérkou bývalého zboru Schola Cantorum Sanctae Caecilie z CR, kde zbormajster Ján Cambál, bývalý žiak dona Strečanského, zostal počas svojho života verný hudobnému repertoáru „nášho kňaza s harmonikou“, zakladateľa Slovenskej katolíckej misie v Nordrainvestfálsku. Obracia sa na nás, či azda má niekto v našich kruhoch ešte nejaké materiály ohľadom príspevku pre tento bulletin alebo môže zdieľať aj ďalšie kontakty týkajúce sa dona Strecanského – ak áno, prosí do konca mesiaca poslať na svoj email: dres.moch@t-online

Prajem Vám pokojné a požehnané prežitie týchto veľkonočných sviatkov.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn