Aktuálny rozpis bohoslužieb 30.3. – 5.4. 2020

 

PO

30.3.

Pôstna féria

UT

31.3.

Pôstna féria

ST

1.4.

Pôstna féria

ŠT

2.4.

Pôstna féria

PI

3.4.

Pôstna féria

SO

4.4.

Pôstna féria

NE

5.4.

6. pôstna nedeľa

Nekonajú sa verejné bohoslužby z rozhodnutia belgických biskupov, por.: https://www.skmbrussels.be/svate-omse-docasne-zrusene/ Náš chrám nateraz ostáva otvorený pre modlitbu.

Sväté omše a iné pobožnosti možno sledovať online v živom prenose, por. https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200330030

Cez pôst sa modlíme pobožnosť krížových ciest.

Spoločne vrámci komunity sa môžeme modliť na sociálnych sieťach. 

Od Smrtnej nedele ku Kvetnej nedeli prechádzame naďalej v duchu pokánia. Epidémia zviditeľňuje našu krehkosť aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi vrúcnymi modlitbami a príkladným konaním posilňujeme našu dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn