Aktuálny rozpis bohoslužieb 23.3. – 29.3. 2020

 

PO

23.3.

Pôstna féria

UT

24.3.

Pôstna féria

ST

25.3.

Zvestovanie Pána

ŠT

26.3.

Pôstna féria

PI

27.3.

Pôstna féria

SO

28.3.

Pôstna féria

NE

29.3.

5. pôstna nedeľa

Naďalej nebudú verejné bohoslužby z rozhodnutia belgických biskupov, por.: https://www.skmbrussels.be/svate-omse-docasne-zrusene/ Náš chrám nateraz ostáva otvorené pre modlitbu.

Na sobotu plánované upratovanie kostola sa odkladá. Po tejto sobote sa posúva čas.

Plánované hlasovanie o projektoch je zúžené len na členov misijnej rady a to elektronicky.

Udeľuje sa možnosť úplných odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe. Treba mať úmysel splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-apostolskej-penitenciarie-o-udelovani-mimoriadnych-odpustkov-veriacim-v-aktualnej-situacii-pandemie

Sväté omše možno sledovať online v živom prenose napr. na TV Lux. https://www.tvlux.sk/nazivo/

Cez pôst sa modlíme pobožnosť krížových ciest.

Čitateľský klub číta knihu „Když Bůh mlčí“; možno si knižku zapožičať na prečítanie.

Zotrvávajme v modlitbe a pôstoch v duchu pokánia. 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn