Aktuálny rozpis bohoslužieb 16.3. – 22.3. 2020

 

PO

16.3.

Pôstna féria

UT

17.3.

Pôstna féria

ST

18.3.

Pôstna féria

ŠT

19.3.

Slávnosť sv. Jozefa

PI

20.3.

Pôstna féria

SO

21.3.

Pôstna féria

NE

22.3.

4. pôstna nedeľa

S bolesťou oznamujeme, že minimálne do 3.4.2020 nebudú verejné bohoslužby z rozhodnutia belgických biskupov: https://www.skmbrussels.be/svate-omse-docasne-zrusene/ Pochopiteľne nebude zaväzovať účasť z cirkevného prikázania. Inokedy povinnosť účasti na bohoslužbe neviaže infekčne chorých ani tých so zvýšeným rizikom nákazy. To je totiž tzv. morálna nemožnosť, keď niekto vo svedomí pociťuje, že účasť na svätej omši v danej situácii preňho môže znamenať ohrozenie života: objektívne môže ísť o pomerne starých a chronicky vážne chorých ľudí, tých po náročných operačných zákrokoch, o malé deti, o tehotné ženy, ale tiež o ľudí, ktorí sa starajú o chorých a pod. V takýchto prípadoch môžu dané osoby zostať doma, a prenos svätej omše sledovať napríklad cez televízne či rozhlasové vysielanie. 

Duchovná obnova s otcom Sočufkom cez víkend 4. pôstnej nedele sa ruší kvôli obmedzeniam plynúcim z epidémie z obidvoch strán.

Cez pôst sa modlíme pobožnosť krížových ciest. Túto nedeľu sa zjednoťme v úmysle za otcov.

Čitateľský klub nad knihou „Když Bůh mlčí“ sa stretne podiskutovať o veľkej bolesti i úžase nad Božou mocou až ďalší mesiac, dovtedy si možno knižku požičať a prečítať.

Zatiaľ naše chrámy ostávajú otvorené pre modlitbu.

Prijmime v duchu pokánia, čo nás postihlo; vkladajme do našich modlitieb prosbu za postihnutých nákazou a zdraví pripojme k modlitbe osobnú obetu – pôst.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn