Doterajšie informácie hospodáreniu správy kostola „Fabrique d’Église“ nájdete tu: https://sacrecoeurbruxelles.be/fr/about/finances

Od 1. 1. 2023 sa ujmú svojej funkcie v „Etablissement de Batiments“ šisti zvolení správcovia pre materiálne zabezpečenie kostola.

Uvádzame ich zoradených podľa uvedeného počtu získaných hlasov):

Vladimir Solanic (SK): 137

Agnieszka Ladomirska (PL): 105

Eric Deblon (EN): 104

Gracjana Wozniak (PL): 84

Robert Lindenthal (SK): 67

Sophia Joachim (EN): 24

Srdečne blahoželáme.

Pre zaujímavosť uveďme aj účasť na svätých omšiach túto nedeľu (vrátane detí i duchovných): 122 slovenských, 236 pólskych a 34 anglofónnych veriacich.

Priebeh volieb

Veriaci v Sacre Coeur si väčšinovo zvolili voľbu do Etablissement, čo je nástupnícka organizácia po Fabrique d’Eglise pre správu kostola.

Volebný výbor, ktorému predsedal Marek Sitar, poverený v pastoračnej jednotke pre kostol Sacre Couer, tvorili aj ďaľší členovia: Ewa Krynicka <ekrynicka@gmail.com> a Katarína Psicová <kpsicova@gmail.com>. Kandidáti sa mohli hlásiť  do 12. septembra – písomne na email: mareksitar@gmail.com alebo adrese: Marek Sitár, Jenneval 10, 1000 Bruxelles; mená kandidátov do správnej rady sa zverejnili k 25. septembru: Eric Deblon (EN), Maciej Hilarowicz (PL), Sophia Joachim (EN), Agnieszka Ladomirska (PL), Robert Lindenthal (SK), Vladimir Solanic (SK), Gracjana Woźniak (PL).

6 pozícií správcov bolo rozdelených v poradí podľa výsledkov volieb, pričom sa zohľadnili tieto kritériá: nie viac ako 2 správcovia z tej istej komunity (EN, PL, SK); nie staršia osoba ako 75 rokov; najviac 4 osoby rovnakého pohlavia.

Voľby prebehli v nedeľu 16. októbra 2022 po svätých omšiach v zadnej časti kostola. Voličmi boli dospelí nejakým spôsobom patriaci k spoločenstvu. Hlasovanie bolo anonymné. Označiť bolo možné najviac štyroch (!) zo siedmich kandidátov na volebnom lístku. Záujemci môžu byť prítomní pri sčítavaní hlasov. Informácie k voľbám vám dajú členovia komisie, prípadne aj členovia našej misíjnej rady. Oficiálne dotazy k voľbám možno adresovať na email „l’équipe patoral“ (fr.) : epu@upmeiser.be

Oficiálna ohláška volieb

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT Sacre Coeur

Le bureau électoral est composé de

– Président Marek Sitar (+32 499 24 00 71)

– Ewa Krynicka

– Katarína Psicová

Les candidats doivent se déclarer au bureau électoral de leur communauté locale avant le 12 septembre 2022 soit à l’adresse courriel mareksitar@gmail.com soit à l’adresse postale Jenneval 10, 1000 Bruxelles.

Le bureau électoral s’assurera que les candidats répondent aux critères légaux : ne peuvent être membres d’un conseil d’administration de l’établissement :

  1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés jusqu’au troisième degré ;

  2° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de la communauté locale ;

  3° les membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  4° les ministres et secrétaires d’Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  5° les bourgmestres et échevins, les conseillers communaux, les présidents et membres des bureaux permanents de CPAS et les conseillers de CPAS ;

  6° le ministre desservant de la communauté. Celui-ci pourra néanmoins assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration.

En cas de doute sur l’appartenance d’un candidat à la communauté locale, le bureau interrogera la ou les équipe(s) pastorale(s). La personne qui serait écartée de la liste sera prévenue et une explication lui sera donnée.

La liste des candidats est publiée par les soins du bureau électoral à l’occasion de l’eucharistie du dimanche 25 septembre. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

Les élections se tiennent sous la direction du bureau électoral le dimanche 16 octobre après la ou les eucharisties (s’il y en a une, également après l’eucharistie du samedi soir), par bulletin secret. Le bulletin reprend le nom de tous les candidats. Chaque votant peut cocher de 1 à 4 noms. Il n’est pas permis de voter par procuration. Seules les personnes majeures faisant partie de la communauté ont droit de vote.

Le bureau électoral clôture le vote une demi-heure après son ouverture, sauf s’il constate qu’il reste des personnes désireuses de voter.

Entre les différentes eucharisties, le bureau électoral est responsable des urnes.

Immédiatement après la clôture du vote suivant la dernière eucharistie, le bureau électoral fait le décompte des voix. Toute personne intéressée peut assister au décompte des voix.

Les candidats seront classés en fonction du nombre de voix. Les 6 postes d’administrateurs seront attribués dans l’ordre du résultat des élections, en tenant compte des critères suivants :

– pas plus de 2 administrateurs issus de la même communauté (EN, PL, SK);

– pas plus d’une personne de plus de 75 ans;

– pas plus de 4 personnes du même genre.

Les résultats sont communiqués à la communauté locale au plus tard le lundi 17 octobre à 15h.

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn