Eucharistická adorácia za Ukrajinu

Pozývame Vás na adoráciu Najsvätejšej Sviatosti, ktorá sa bude konať 4. marca (piatok) 2022 v čase po svätej omši o 19:00 do 24:00 hod.                   Svoje prosby spojme s úmyslom Cirkvi a sveta za pokoj a mier.