Vo štvrtok 8.6. pozývame do nášho kostola na slávnostnú svätú omšu o 19.00 hod., po ktorej bude adorácia a mini-procesia Božieho Tela po kostole. Sviatosť oltárnu v monštrancii budeme sprevádzať spevom a zvonkohrou, svetlom sviec, kadidlom a sypaním lupienkov. Prosím všetkých o aktívnu účasť a osobitne zveme prvoprijímajúce a ostatné deti, ktoré ak chcú, môžu byť oblečené v bielom ako na prvé sväté prijímanie (oblečenie sa nachádza vo vedľajšej sakristii).

Každoročne slávime Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, podľa univerzálneho kalendára našej Cirkvi vo štvrtok po Nedeli Najsvätejšej Trojice. 

Podnetom k sviatku boli videnia blahoslavenej Juliány z Luttichu z roku 1209, ktorá videla žiarivý mesiac s tmavým miestom, čo jej bolo vyložené tak, že v ročnom cykle liturgických sviatkov, chýba sviatok Eucharistie. S povolením biskupa po mporade s kňazmi sa začal sláviť v jej kláštore (Rue de Robermont 2, Liege). Jeden kňazov v Luttichu bol zvolený za pápeža – Urban IV – a zaviedol slávenie tohto sviatku pre celú Cirkev v roku 1264 a na jeho prianie pripravil sv. Tomáš Akvinský liturgické texty na tento sviatok.

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn