Procesia Božieho Tela

Pridal • Zverejnené

Vo štvrtok 8.6. pozývame do nášho kostola na slávnostnú svätú omšu o 19.00 hod., po ktorej bude adorácia a mini-procesia Božieho Tela po kostole. Sviatosť oltárnu v monštrancii budeme sprevádzať spevom a zvonkohrou, svetlom sviec, kadidlom a sypaním lupienkov. Prosím všetkých o aktívnu účasť a osobitne zveme prvoprijímajúce a ostatné deti, ktoré ak chcú, môžu byť oblečené v bielom ako na prvé sväté prijímanie (oblečenie sa nachádza vo vedľajšej sakristii).

Každoročne slávime Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, podľa univerzálneho kalendára našej Cirkvi vo štvrtok po Nedeli Najsvätejšej Trojice. 

Podnetom k sviatku boli videnia blahoslavenej Juliány z Luttichu z roku 1209, ktorá videla žiarivý mesiac s tmavým miestom, čo jej bolo vyložené tak, že v ročnom cykle liturgických sviatkov, chýba sviatok Eucharistie. S povolením biskupa po mporade s kňazmi sa začal sláviť v jej kláštore (Rue de Robermont 2, Liege). Jeden kňazov v Luttichu bol zvolený za pápeža – Urban IV – a zaviedol slávenie tohto sviatku pre celú Cirkev v roku 1264 a na jeho prianie pripravil sv. Tomáš Akvinský liturgické texty na tento sviatok.

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka