Pápež František vyhlásil Deň seniorov na štvrtú júlovú nedeľu, teda nedeľu najbližšiu k spomienky na svätých Joachima a Annu – rodičov Panny Márie. V tento deň sa odporúča návšteva starých ľudí. Deti a vnúčatá v rodinách môžu navštíviť svojich starých rodičov. Mladí z farností a cirkevných spoločenstiev nech vyhľadávajú osamelých starších ľudí vo svojom okolí a zvestujú im motto tohtoročného svetového dňa: „Ja som s tebou po všetky dni.“ Počas návštevy sa môžu spoločne pomodliť, darovať kvet alebo malý darček, či prečítať duchovné posolstvo. Môžu tiež sprevádzať seniorov na svätú omšu vo farnosti z príležitosti svetového dňa, prípadne zabezpečiť pre nich dopravu. Návšteva starších ľudí je spôsob, ako im pomôcť prekonávať osamelosť a rezignáciu. Tútu nedeľu budeme sláviť svätú omšu za všetkých seniorov našej misie.

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn