Ruženec k Presvätej tvári

KRÁTKY RUŽENEC K PRESVÄTEJ TVÁRI

Namiesto modlitby „Verím v Boha …“

Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zľutuj sa nad nami a nad celým svetom, ukáž nám svoju svätú tvár a budeme zachránení!

Pri veľkých perličkách namiesto „Otče náš …“

Nebeský Otče, obetujeme Ti nekonečné zásluhy a bolesti presvätej tváre Ježišovej, jeho drahocennú krv, jeho rany a slzy, ku Tvojej väčšej cti a pre spásu našich duší.

               Na malých perličkách namiesto „Zdravas Mária …“ vždy 10 krát:

  1. Presvätá tvár, ranami pokrytá, zľutuj sa nad nami, voláme k Tebe!
  2. Presvätá tvár, krvou zaliata, zľutuj sa nad nami, voláme k Tebe!
  3. Presvätá tvár, v nekonečnej láske vylievajúca horké slzy, zľutuj sa nad nami, voláme k Tebe!
  4. Presvätá tvár, výsmechom a potupou zahrnutá, zľutuj sa nad nami, voláme k Tebe!
  5. Presvätá tvár, v hlbokom mlčaní, trpiaca hrozné bolesti, zľutuj sa nad nami, voláme k Tebe!

Modlitba:

Ó, presvätá tvár Ježiša, ranami a krvou zohavená, Ty obeta božskej lásky a milosrdenstva! Klaniame sa Ti s bolestným nepoškvrneným srdcom Márie a kiežby sme Ti mohli priniesť v Tvojom mene zadosťučinenie za všetky duše a za všetky spôsobené urážky. Daj, aby sme skúšky a bolesti nášho života vzali na seba v trpezlivej láske a spojení s Tvojou nekonečnou obetou priniesli nebeskému Otcovi ako zadosťučinenie na záchranu duší.

Dovoľ  nám, Pane, ktorí dnes uctíme Tvoju prebolestnú tvár, aby sme raz mohli v nebesiach vidieť Tvoju oslávenú tvár a Teba s Máriou, Tvojou Matkou, s anjelmi a so všetkými svätými večne chváliť. Amen.        

(Imprimatur: Leodi, 30. August 1952, L. Greusen, vicarius generalis)

Foto: archív SKM, kostol Sacre Coeur Bxl

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka