Kristus, Nádej Európy

Pridal • Zverejnené

V kostole ‚Sacré-Coeur‘ sa nachádza ikona „Kristus Nádej Európy“, ktorú Slovenskej katolíckej misii v Bruseli daroval bývalý člen Európskej komisie Ján Figeľ a ikonopisec Ladislav Németh (www.ikona.sk).

Ikona zachytáva historicky dôležité obdobie, v ktorom sa veľký počet krajín Východnej a Strednej Európy začlenil do Európskej únie, pričom dáva tomuto historickému okamihu aj jasnú víziu.

Keď Kristus zakladal jeho spoločenstvo, Cirkev, začal ľuďom rozprávať o tom, že sú soľou zeme, svetlom sveta, zažatou lampou, ktorá sa nemá ukryť pod mericu. Či už pre budovanie nebeského kráľovstva alebo pozemsky usporiadaného spolužitia národov, potrebujeme ikonu, ktorá nám pomôže uvedomovať si toto naše poslanie vo svete, využívajúc bohatstvo svojích dejín. Sme povolaní byť aktívnymi tvorcami európskych dejín, zostávajúc v spojení s Kristom.

Poslaním ikony ako bohoslužobného predmetu je otvárať človeka Božej prítomnosti.

Ikona predstavuje Krista ako vinič, potvrdzujúc jeho slová “Ja som vinič, vy ste moje ratolesti“. (Jn 15, 5) Toto božie slovo, ktoré je ostrejšie ako dvojsečný meč a oddeľuje špik od kosti, nás uvádza ku uvedomeniu si pravdy o tom, kto je Boh a kto sme my. On nesie nás, aj keď si niekedy myslíme, že my nesieme Jeho. On je pravý vinič. My sme jeho ratolesti, sme “tí, ktorí veria v Jeho meno, ktorí sa nezrodili z krvi, ani zo žiadosti tela, ani zo žiadosti muža, ale z Boha.“ (Jn 1, 13). Sme Jeho, patríme mu, tak ako ratolesti patria viniču. Toto radostné uvedomenie si vlastnej identity nám otvára oči pre Krista, ktorý je cesta, pravda a život. Týmito očami viery poznávame pravé hodnoty a nádej, ktorú nám Kristus ustavične ponúka.

 1. sv. Brigita Švédska
 2. sv. Terézia Benedikta z kríža
 3. sv. Katarína Sienská
 4. sv. Benedikt z Nursie
 5. sv. Metod
 6. sv. Cyril
 1. sv. Klotilda – kráľovná (Francúzsko)
 2. sv. Eduard – kráľ (Anglicko
 3. sv. Severín – laik (Rakúsko)
 4. sv. František Asisský – rehoľník (Taliansko)
 5. sv. Katarína Švédska – mníška (Švédsko)
 6. sv. Henrich z Uppsali – biskup, mučeník (Fínsko)
 7. sv. Andrej – apoštol – (Grécko)
 8. sv. Ľudmila – kráľovná, mučeníčka (Česká republika)
 9. sv. Barnabáš – apoštol (Cyprus )
 10. sv. Kanut – kráľ, mučeník (Dánsko)
 11. sv. Terézia Avilská – rehoľníčka (Španielsko)
 12. sv. Gorazd – biskup (Slovensko)
 13. sv. Valburga – mníška (Belgicko)
 14. sv. Štefan – prvomučeník (Slovinsko)
 15. sv. Štefan Uhorský – kráľ (Maďarsko)
 16. sv. Alžbeta Portugalská – kráľovna (Portugalsko)
 17. sv. Ján Kronštadský – kňaz (Estonsko)
 18. sv. Bonifác – biskup (Nemecko)
 19. sv. Kunigunda – kráľovna (Poľsko)
 20. sv. Ita – mníška (Írsko)
 21. sv. Pavol – apoštol ( Malta)
 22. sv. Willibord z Echtenachu – apoštol (Luxembursko)
 23. sv. Lidvína – laická mystička (Holandsko)
 24. sv. Meinard – biskup (Lotyšsko)
 25. sv. Kazimír – kráľ (Litva)

Prostredníctvom stigiem na rukách, nohách a boku k nám ako k Emmauzským učeníkom pristupuje vzkriesený Pán, aby rozplynul všetky naše pochybnosti a obavy. Podobne ako spomenutí učeníci, vraciame sa do mesta, ktoré predstavuje svet okolo nás, nie preto, že sa zlepšili či zmenili podmienky, ale preto že sme stretli Vzkrieseného Pána.

Po stranách Krista ako ratolesti viniča každý národ zastupuje jeden svätý patrón. Svätosť je základný predpoklad autentickej evanjelizácie, ktorá sa usiluje dať nádej. „Všetci v Krista veriaci, v každom stave alebo hodnosti, sú povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti lásky“(LG 40). Je to pozvanie pre každého z nás, aby sme sa stali pokračovateľmi dlhých dejín svätosti, ktorá v priebehu týchto dvoch tisícročí prešla rozličnými krajinami Európy. Strop ikony uzatvárajú svätí patróni a spolupatróni Európy. Z ľava do prava je to sv. Brigita Švédska, sv. Terézia Benedikta z kríža a sv. Katarína Sienská. Z prava do ľava vzdávajú chválu Kristovi sv. Cyril, sv. Metod a sv. Benedikt z Nursie.

Spodná časť ikony predstavuje symbolicky Európu, v ktorej ako svetlá žiaria rôzne pútnické miesta: Santiago del Compostella, Lurdy, Chrám sv. Pavla, Kolínska katedrála, chrám sv. Petra, Mariazell, Šaštín a Sofijská katedrála v Kyjeve. Tieto chrámy predstavujú iba zlomok mnohých miest celoeurópskej Marianskej úcty, ako aj centrá kultúry a vzdelanosti.

Povrch Európy zelenej farby symbolizuje novú jar, ale aj Ducha svätého, ktorý je vyliaty do našich sŕdc a pripravuje cesty Novej Evanjelizácie. Hlboko zapustené korene viniča nám majú vždy pripomínať kresťanské korene nášho svetadiela, Európy, ktorá z kresťanského dedičstva žije dodnes.

Zdroj: www.ikona.sk

 
V kostole „Sacré-Coeur“ – „Najsvätejšieho Srdca Ježišovho“ v Bruseli sa nachádza ikona „Kristus Nádej Európy“, ktorú Slovenskej katolíckej misii v Bruseli daroval bývalý člen Európskej komisie Ján Figeľ a ikonopisec Ladislav Németh.
 
Ikona zachytáva historicky dôležité obdobie, v ktorom sa veľký počet krajín Východnej a Strednej Európy začlenil do Európskej únie, pričom dáva tomuto historickému okamihu aj jasnú víziu.
 
Keď Kristus zakladal jeho spoločenstvo, Cirkev, začal ľuďom rozprávať o tom, že sú soľou zeme, svetlom sveta, zažatou lampou, ktorá sa nemá ukryť pod mericu. Či už pre budovanie nebeského kráľovstva alebo pozemsky usporiadaného spolužitia národov, potrebujeme ikonu, ktorá nám pomôže uvedomovať si toto naše poslanie vo svete, využívajúc bohatstvo svojích dejín. Sme povolaní byť aktívnymi tvorcami európskych dejín, zostávajúc v spojení s Kristom.
 
Ikona predstavuje Krista ako vinič, potvrdzujúc jeho slová “Ja som vinič, vy ste moje ratolesti“. (Jn 15, 5) Toto božie slovo, ktoré je ostrejšie ako dvojsečný meč a oddeľuje špik od kosti, nás uvádza ku uvedomeniu si pravdy o tom, kto je Boh a kto sme my. On nesie nás, aj keď si niekedy myslíme, že my nesieme Jeho. On je pravý vinič. My sme jeho ratolesti, sme “tí, ktorí veria v Jeho meno, ktorí sa nezrodili z krvi, ani zo žiadosti tela, ani zo žiadosti muža, ale z Boha.“ (Jn 1, 13). Sme Jeho, patríme mu, tak ako ratolesti patria viniču. Toto radostné uvedomenie si vlastnej identity nám otvára oči pre Krista, ktorý je cesta, pravda a život. Týmito očami viery poznávame pravé hodnoty a nádej, ktorú nám Kristus ustavične ponúka.
 
Prostredníctvom stigiem na rukách, nohách a boku k nám ako k Emmauzským učeníkom pristupuje vzkriesený Pán, aby rozplynul všetky naše pochybnosti a obavy. Podobne ako spomenutí učeníci, vraciame sa do mesta, ktoré predstavuje svet okolo nás, nie preto, že sa zlepšili či zmenili podmienky, ale preto že sme stretli Vzkrieseného Pána.
Po stranách Krista ako ratolesti viniča každý národ zastupuje jeden svätý patrón. Svätosť je základný predpoklad autentickej evanjelizácie, ktorá sa usiluje dať nádej. „Všetci v Krista veriaci, v každom stave alebo hodnosti, sú povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti lásky“(LG 40). Je to pozvanie pre každého z nás, aby sme sa stali pokračovateľmi dlhých dejín svätosti, ktorá v priebehu týchto dvoch tisícročí prešla rozličnými krajinami Európy. Strop ikony uzatvárajú svätí patróni a spolupatróni Európy. Z ľava do prava je to sv. Brigita Švédska, sv. Terézia Benedikta z kríža a sv. Katarína Sienská. Z prava do ľava vzdávajú chválu Kristovi sv. Cyril, sv. Metod a sv. Benedikt z Nursie.
 
Spodná časť ikony predstavuje symbolicky Európu, v ktorej ako svetlá žiaria rôzne pútnické miesta: Santiago del Compostella, Lurdy, Chrám sv. Pavla, Kolínska katedrála, chrám sv. Petra, Mariazell, Šaštín a Sofijská katedrála v Kyjeve. Tieto chrámy predstavujú iba zlomok mnohých miest celoeurópskej Marianskej úcty, ako aj centrá kultúry a vzdelanosti.
 
Povrch Európy zelenej farby symbolizuje novú jar, ale aj Ducha svätého, ktorý je vyliaty do našich sŕdc a pripravuje cesty Novej Evanjelizácie. Hlboko zapustené korene viniča nám majú vždy pripomínať kresťanské korene nášho svetadiela, Európy, ktorá z kresťanského dedičstva žije dodnes.
 
   A. sv. Brigita Švédska
   B. sv. Terézia Benedikta z kríža
   C. sv. Katarína Sienská
   D. sv. Benedikt z Nursie
   E. sv. Metod
   F. sv. Cyril
 
   1. sv. Klotilda – kráľovná (Francúzsko)
   2. sv. Eduard – kráľ (Anglicko
   3. sv. Severín – laik (Rakúsko)
   4. sv. František Asisský – rehoľník (Taliansko)
   5. sv. Katarína Švédska – mníška (Švédsko)
   6. sv. Henrich z Uppsali – biskup, mučeník (Fínsko)
   7. sv. Andrej – apoštol – (Grécko)
   8. sv. Ľudmila – kráľovná, mučeníčka (Česká republika)
   9. sv. Barnabáš – apoštol (Cyprus )
   10. sv. Kanut – kráľ, mučeník (Dánsko)
   11. sv. Terézia Avilská – rehoľníčka (Španielsko)
   12.sv. Gorazd – biskup (Slovensko)
   13.  sv. Valburga – mníška (Belgicko)
   14. sv. Štefan – prvomučeník (Slovinsko)
   15. sv. Štefan Uhorský – kráľ (Maďarsko)
   16. sv. Alžbeta Portugalská – kráľovna (Portugalsko)
   17. sv. Ján Kronštadský – kňaz (Estonsko)
   18. sv. Bonifác – biskup (Nemecko)
   19. sv. Kunigunda – kráľovna (Poľsko)
   20. sv. Ita – mníška (Írsko)
   21. sv. Pavol – apoštol ( Malta)
   22. sv. Willibord z Echtenachu – apoštol (Luxembursko)
   23. sv. Lidvína – laická mystička (Holandsko)
   24. sv. Meinard – biskup (Lotyšsko)
   25. sv. Kazimír – kráľ (Litva)
 
skopírované zo stránky: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222599256113008&id=1320099434
 
 
 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka