Aktuálny rozpis bohoslužieb 25.5. – 31.5. 2020

 

PO

25.5.

veľkonočná féria, biblická novéna k Duchu Svätému

UT

26.5.

veľkonočná féria, biblická novéna k Duchu Svätému

ST

27.5.

veľkonočná féria, biblická novéna k Duchu Svätému

ŠT

28.5.

veľkonočná féria, biblická novéna k Duchu Svätému

PI

29.5.

veľkonočná féria, biblická novéna k Duchu Svätému

SO

30.5.

veľkonočná féria, biblická novéna k Duchu Svätému

NE

31.5.

Turíce, Zoslanie Ducha Svätého

Verejné bohoslužby nie sú obnovené. Náš chrám ostáva otvorený pre modlitbu. Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Dnešná nedeľa je Nedeľou katolíckych masmédií (rozhlasujte zo striech). Povzbudzuje veriacich k prehlbovaniu duchovného života aj prostredníctvom internetu, televízie a rádia, a tiež povzbudzuje ich využívať ich na evanjelizáciu ďalších.

Spoločne sa modlievame aj na sociálnych sieťach. V čase biblickej novény osobitne deviatnik k Duchu Svätému. Viac: https://www.skmbrussels.be/zjednotenie-v-modlitbe

Možno si zadať úmysel aj na svätú omšu slúženú v súkromí.

Snúbenci sa môžu hlásiť na predmanželskú prípravu (9 stretnutí).

 

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn