Aktuálny rozpis bohoslužieb 1.11. – 7.11. 2021

PO

1.11.

9.30

Slávnosť všetkých svätých

UT

2.11.

19.00

Pamiatka verných zosnulých

ST

3.11.

19.00

zádušná féria

ŠT

4.11.

19:00

zádušná féria

PI

5.11.

19.00 

zádušná féria, prvý piatok mesiaca (Paray-le-Monial)

SO

6.11.

9:30

19.00

zádušná féria, prvá sobota mesiaca (Fatima)

vigília nedele

NE

7.11.

9:30

32. cezročná nedeľa

Podrobnejšie informácie o hygienických pravidlách nájdete tu (fr.): https://www.cathobel.be/2021/08/celebrations-fin-des-limites-de-nombre-et-de-distance-sauf-a-bruxelles

Vďaka za vaše príspevky na svetové misie, vyzbieralo sa 215 eur. Vďaka aj za dnešné príspevky na FE – správu kostola a zajtrajšie na SKM cez občianske združenie. Srdečne pozývame na spoločné stretnutie po svätej omši na sídle misie.

V pondelok 1.11. 2021 po svätej omši o 9.30 hod. u nás a ešte slávnostnejšie v Bazilike Lourdes Oostakker (pri Gente) o 13.00 hod. nasleduje hra na svätých: deti oblečené a/alebo s predmetom a/alebo gestom predstavujúce konkrétneho svätého predstúpia pred oltár po jednom prípadne v dvojiciach, pričom veriaci v laviciach budú hádať meno svätého, napr. chlapec s kľúčom… to je sv. Peter. Viac: https://www.skmbrussels.be/hra-na-svatych

Úplné odpustky sa udeľujú tým, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých v ľubovoľných ôsmich dňoch novembra. K tomu sa ešte vyžadujú všeobecné podmienky: zrieknuť akéhokoľvek hriechu, sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

V tomto dušičkovom a zároveň prvopiatkovom týždni ponúkam spovedanie pol hodinu pred svätými omšami (v piatok je vždy pol hodinu pred svätou omšou). Prvé štvrtky sa osobitne modlí za kňazov (adorácia každý štvrtok je do 20.00 hod. – Pán Ježiš očakával aspoň hodinku bdenia od apoštolov v Getsemanskej záhrade). Na prvý piatok je adorácia až do 22.00 hod. (Pán Ježiš trpel tri hodiny na kríži). Mimoriadna bohoslužba bude na prvú sobotu o 9.30 hod. Bohoslužba v Gente je plánovaná túto aj budúcu nedeľu v St. Michielskerk o 16.00 hod.

Sviečku za nenarodené deti 2. novembra bude možné zapáliť v okne svojho domova alebo virtuálnym spôsobom z ktoréhokoľvek miesta na svete:  https://sviecka.forumzivota.sk Tento symbol horiacej sviece môže dokonca nahradiť vašu osobnú návštevu blízkych zosnulých, ktorých telo bolo uložené do zeme ďaleko od Vás. Kúpou tejto sviečky zároveň podporíte ProLife projekty Fóra života.

Možno si zapísať úmysel na sväté omše; osobitne v novembri sa modlíme za zosnulých.

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn