Sväté omše obnovené

Bohoslužby sú od 14.8. obnovené v riadnych časoch. Konkrétnu informáciu o časoch bohoslužieb nájdete vo farských oznamoch. Hygienické pravidla boli od 1. septembra mierne modifikované, zvýšili počet osôb pri dodržaní meter a pol odstupu, zaviedli rúško ako povinnosť, cfr. (fr.): https://www.catho-bruxelles.be/conference-episcopale-protocole-pour-la-conduite-des-ceremonies-a-compter-du-1er-septembre/