?>

Sväté omše obnovené

Bohoslužby sú od 14.8. obnovené v riadnych časoch. Konkrétnu informáciu o časoch bohoslužieb nájdete vo farských oznamoch. Hygienické pravidla boli od 1. septembra mierne modifikované, zvýšili počet osôb pri dodržaní meter a pol odstupu, zaviedli … Celý článok