1. adventná nedeľa (liturgický začiatok Roku A)

Aktuálny rozpis bohoslužieb 2.12. – 8.12. 2019

 

PO

2.12.

8.00

Adventná féria

UT

3.12.

19.00

Sv. Františka Xaverského

ST

4.12.

8.00

Adventná féria

ŠT

5.12.

19.00

Adventná féria

PI

6.12.

19.00

Sv. Mikuláša; prvý piatok mesiaca (Paray-le-Monial)

SO

7.12.

 8.00

Sv. Ambróza; prvá sobota mesiaca (Fatima)

NE

8.12.

9.30

2. adventná nedeľa

Naši farníci svojpomocne prekryli svetlíky stavebnou fóliou, ktorú sami tiež poskytli. S vďačnosťou prijímame toto dočasné riešenie na zabráneniu zatekania do sakristie a skladu. Toto dielo je však naďalej ohrozené padaním škridiel zo strechy kostola, aj preto oprava strechy ostáva prioritou, ale Fabrique d’Eglise môže konať až po získaní dostatku financií.

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená „príchod“. Advent nám pripomína, že Kristus nežne prišiel v Betleheme,  že v Sviatosti tajomne prichádza, a že v sláve a velebe príde na konci sveta. V advente sa doma modlíme pri adventnom venci, kde sa do Vianoc postupne zapaľuje jedna sviečka za druhou. Sväté omše „roráty“, teda mariánskeho charakteru na úsvite, budú v soboty v doterajšom čase o 8.00 hod.; na tieto sa vo vchode kostola počkáme a prejdeme za svetla sviec do kaplnky. Zároveň začína Rok Božieho Slova, keďže je 1400. výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý ho z hebrejčiny a gréčtiny prekladal do latinčiny, tzv. preklad Vulgata; viac v pastierskom liste: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191130001

V tomto prvopiatkovom týždni ponúkam spovedanie pol hodinu pred svätými omšami (v piatok je vždy pol hodinu pred svätou omšou). Na prvý piatok je adorácia do 22.00 hod.

V Bruselskej katedrále je oddnes výstava betlehemov a bude prístupná každý deň. Umelecky najvzácnejší betlehem je slovenského pôvodu. Aj naša misia tam má nádherný drevený betlehem. 

Čitateľský klub číta knihu Ježiš Nazaretský I. diel, od emeritného pápeža Benedikta, ktorú vrelo odporúčam i ako adventné čítanie.

Ako správca misie prosím tých, ktorí tento rok ostávajú na vianočné prázdniny a chcú sa zúčastňovať bohoslužieb tu v misii, aby sa prihlásili, že by sa sväté omše mohli naplánovať podľa záujmu.

S blížiacimi Vianocami máme budúcu nedeľu dve aktivity (česky i slovensky jazyk):

  1. Podľa príkladu sv. Mikuláša pozývame všetkých – teda nie len deti ale aj dospelých – aby v nedeľu doniesli malý darček (sladkosť, ovocie, úžitkový predmet) a pred sv. omšou položili pred oltár. Po sv. omši deti tieto darčeky náhodne rozdajú. Je to naša tradičná aktivita v misií: „dar dať a dar prijať“.
  2. Potom pozývame na podujatie „Vianoce predo dvermi“, spojené s koledovaním, vianočným bazárom a tradičnými pochúťkami od 11h do 15h v priestoroch pod sýrskym kostolom, vedľa nášho kostola. Podujatie je spojené so zbierkou na Dobrú novinu Podujatie je spojené so zbierkou na Dobrú Novinu. Tohtoročný nosný projekt je zameraný na podporu rozvojových programov pre obyvateľov na severe Kene. Z výťažku zbierky budú podporené aj iné projekty pre ľudí v núdzi v ďalších krajinách Afriky. Podujatie sa môže uskutočniť len za pomoci aktívnych dobrovoľníkov, ktorým vopred „Pán Boh zaplať“.

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka