Aktuálny rozpis bohoslužieb 4.12. – 10.12. 2023

PO

4.12.

19.00

adventná féria

UT

5.12.

19.00

adventná féria

ST

6.12.

19.00

adventná féria

ŠT

7.12.

19.00

vigília slávnosti

PI

8.12.

19.00

Slávnosť Nepoškvrneného počatia PM 

SO

9.12.

8.00

roráty

NE

10.12.

9.30

2. adventná nedeľa

Začíname advent. Advent je liturgické obdobie v ktorom Ježiš Kristus prišiel na svet v najhlbšej pokore ako betlehemské Dieťa a príde v sláve aj na konci vekov ako Sudca živých i mŕtvych. Našou úlohou je bedliť, modliť sa, žiť v poslušnosti viere, v nádeji tak, že pri druhom slávnom Ježišovom príchode dostaneme prisľúbený dar spásy, ktorý teraz tak bedlivo a túžobne očakávame. Zábavu je vhodné obmedziť, tradične od Kataríny po Štefana. Povzbudzujem k adventným aktivitám pre deti v rodinách, napríklad rodičia si môžu zdarma objednať na email Skutkovník a vytlačiť ho pre deti: https://eshop.caritas.sk/skutkovnik

Po svätej omši si pripomenieme svätého Mikuláša aktivitou „Dar dať a prijať“.  Napokon bude možné zakúpiť vianočné pohľadnice na podporu Maison d´accueil Chevrefeuille – domova pre matky v núdzi (4ks/5e). Spev detí bude teraz v kaplnke; stretnúť sa môžeme po svätej omši na fare; tam bude aj katechizmové stretnutie pre prvoprijímajúce deti.

Túto nedeľu je zbierka na Etablissement. Vďaka trom spoločenstvám, pôsobiacim v našom kostole, za ďalšie vyzbierané peniaze na opravu strechy kostola: 1.633 eur; za posledných deväť týždňov trvania zbierky 26.600 eur. Opravu strechy môžete naďalej podporiť finančne aj online prevodom na webovej stránke kostola, či prostredníctvom QR kódu. Informácie o projekte nájdete na plagáte na nástenke, prípadne na nasledujúcom odkaze: https://sacrecoeurbruxelles.be/project-church-roof/

V Bruselskej katedrále je dnes otvorená výstava betlehemov a bude prístupná každý deň. Aj naša misia tam má nádherný drevený betlehem. Video-prezentáciu z predošlého roku nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=sVvZLJWJeSE

Sväté omše v týždni ako zvyčajne, v sobotu však len roráty. 

Česká inspirace pozýva na svoj tradičný koncert – Rybova viánoční mše – v sobotu 9. decembra o 18.00 hod. v kostole Saint-Pierre vo Woluwe.

Stretnutie pre deti a mládež sa uskutoční budúcu nedeľu 10.12.2023 po svätej omši. Stretnutie pre mládež bude na fare. Stretnutie detí na nácviku kolied  zas v sále pod kostolom.

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn