?>

SKM vyjadruje solidaritu s utrpením tragicky zosnulého pána Jozefa Chovanca, s láskou spomína a modlí sa za neho i za jeho pozostalú rodinu a za spravodlivé posúdenie jeho príbehu v spoločnosti.