Kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu v jednom týždni ročného obdobia.

Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa. Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a hlbšie prežili ich duchovný rozmer. Pri všetkých kántrových dňoch je záväzný len jeden z troch dní.

V týždni pred Nedeľou Zoslania Ducha Svätého máme letné kántrové dni, ich zameranie je prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn