Aktuálny rozpis bohoslužieb 23.10. – 29.10. 2023

PO

23.10.

19.00

féria

UT

24.10.

19.00

féria

ST

25.10.

19.00

féria

ŠT

26.10.

19.00

féria

PI

27.10.

19.00 féria

SO

28.10.

19.00

vigília nedele

NE

29.10.

9.30

30. cezročná nedeľa

S vďačnosťou voči KBS a uznaním úsilia a obety mnohých Slovákov a Čechov, ktorí od začiatku rozvíjania misie boli nápomocní, slávime 18. výročie SCM. Predsedal biskup František Rábek, vojenský ordinár SR. Dnešnú nedeľu svätú omšu hudobne doprevádzali Dominika Gurbaľová a Zuzana Eperješiová.

Dnešná zbierka pri svätej omši je na Svetové misie cez diecézu. Pokračujeme tiež v zbierke na opravu strechy kostola, prostredníctvom Etablissement. Vďaka trom komunitám, pôsobiacim v našom kostole, za ďalších vyzbieraných 3,980 eur. Opravu strechy môžete naďalej podporiť finančne priamo po svätej omši prostredníctvom platobnej karty, alebo online prevodom na webovej stránke kostola, či prostredníctvom QR kódu. Informácie o projekte nájdete na plagáte na nástenke, prípadne na nasledujúcom odkaze: https://sacrecoeurbruxelles.be/project-church-roof/.

Po bohoslužbe sa stretávame na pohostení pod kostolom. 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn