Aktuálny rozpis bohoslužieb 12.9. – 18.9. 2022

PO

12.9.

19.00

Mena PM

UT

13.9.

19.00

sv. Ján Chryzostom

ST

14.9.

19.00

Sviatok povýšenia sv. kríža

ŠT

15.9.

19.00

PM Sedembolestnej

PI

16.9.

19.00 sv. Kornélius a Cyprián

SO

17.9.

(Púť Banneux)

NE

18.9.

9:30

25. cezročná nedeľa (Dimanche sans voiture – Brusel bez áut!)

Vďaka za príspevky do zbierky Domus Dei – vyzbieralo sa 210e. Dnešná nedeľa je zbierka na FE – správu kostola. Ďaľšie zbierky sú súčasťou celoročného rozpisu.

Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie a ďaľšie deti v prípade záujmu dostanú slovníček Malý misionár v rozmere A6, , kde sú vyznačené nedele a prikázané sviatky, kedy deti za účasť na svätej omši dostanú nálepku. Deti si s pomocou slovníčka pripomenú evanjelium nedele a prikázaných sviatkov obrázkom, citátom z evanjelia a krátkou myšlienkou. Slovníčky sú v sakristii kostola kde si ich môžete vyzdvihnúť. 

Púť do Banneux bude v sobotu, sústredená okolo kaplnky Sv. Františka: 12.00 modlitba posv. ruženca, spoveď, 12.30 svätá omša. K agapé možno prispieť vlastným jedlom; zbierka ostane na ich potreby. Viac: https://www.skmbrussels.be/put-do-banneux

Na jeseň plánujú sobáš Peter Hartoš a Natália Tomanová v Bardejove , a tiež Ľuboš Pribula a Lenka Marčeková v Komjatnej pri Ružomberku; snúbencom prajeme šťastné manželstvá.

Športy v telocvični na lýceu sú obnovené 14.9. Zodpovední vedúci športov sú: florbal – Marek Dvorský, futbal – Marek Hrabina, basketbal – Daniel Pavlík, Krteček – Roman Horváth a Petra Tuzarová. Kontakt na nich nájdete na stránke tu: http://www.skmbrussels.be/aktivity/sporty

Záujemcovia o prijatie sviatostí v misii nech ma kontaktujú po bohoslužbe, ktorej sa zúčastňujú. Spravidla pripravujeme tých, ktorí sa aj pravidelne zúčastňujú nedeľných bohoslužieb u nás. Prosím rodičov nových prvoprijimajúcich detí, aby ma kontaktovali.

Veriaci v Sacre Coeur si väčšinovo zvolili voľbu do Etablissement, čo je nástupnícka organizácia po Fabrique d’Eglise pre správu kostola. Volebný výbor, ktorému predsedám (Marek Sitar <mareksitar@gmail.com>, poverený v pastoračnej jednotke pre kostol Sacre Couer), tvoria aj ďaľší členovia: Ewa Krynicka <ekrynicka@gmail.com> a Katarína Psicová <kpsicova@gmail.com> (updated). Kandidáti sa môžu hlásiť  do 12. septembra – písomne na email: <mareksitar@gmail.com> alebo adrese: Marek Sitár, Jenneval 10, 1000 Bruxelles; mená kandidátov do správnej rady zverejníme 25. septembra a voľby budú 16. októbra 2022. Informácie k voľbám vám dajú členovia komisie, poradiť sa môžete aj s členmi našej misíjnej rady; akékoľvek otázky k voľbám možno adresovať na email „de l’équipe patoral“ (fr.) : epu@upmeiser.be

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn