Aktuálny rozpis bohoslužieb 29.8. – 4.9. 2022

PO

29.8.

19.00

Spomienka na sťatie Jána Krstiteľa

UT

30.8.

19.00

féria

ST

31.8.

19.00

féria

ŠT

1.9.

19.00

féria

PI

2.9.

19.00 féria prvý piatok mesiaca (Paray-le-Monial)

SO

3.9.

9:30

Sv. Gregor, prvá sobota mesiaca (Fatima)

NE

4.9.

9:30

23. cezročná nedeľa

Dnešnú nedeľa je zbierka na SKM cez občianske združenie.

V tomto prvopiatkovom týždni ponúkam spovedanie pol hodinu pred svätými omšami (v piatok je vždy pol hodinu pred svätou omšou). 

Prvé štvrtky sa osobitne modlí za kňazov (adorácia každý štvrtok je do 20.00 hod. – Pán Ježiš očakával aspoň hodinku bdenia od apoštolov v Getsemanskej záhrade). Na prvý piatok je adorácia až do 22.00 hod. (Pán Ježiš trpel tri hodiny na kríži). Prvá sobota bude mimoriadna svätá omša ráno.

Budúcu nedeľu 4. 9. budeme mať medzinárodnú svätú omšu s biskupom v Sint Michielskerk v Gente k cti sv. Matky Terezy.

Vo štvrtok 8.9. večer po svätej omši a adorácií pozývame na krátku prednášku a diskusiu o Mary Wardovej a Congregatio Jesu, spolu s Kamilou Trojanovou a sestrami z tejto kongregácie. Viac: https://www.skmbrussels.be/stretnutie-s-kamilou-a-congregatio-jesu

Začiatok školského roka slávnostne otvoríme 11.9. Púť do Banneux plánujeme 17.9. (v kaplnke Sv. Františka: 12.00 modlitba posv. ruženca, spoveď, 12.30 svätá omša). 

Záujemcovia o prijatie sviatostí v misii nech ma kontaktujú po bohoslužbe, ktorej sa zúčastňujú. Spravidla pripravujeme tých, ktorí sa aj pravidelne zúčastňujú nedeľných bohoslužieb u nás. Budúcu nedeľu prosím rodičov nových prvoprijimajúcich detí zúčastniť sa stretnutia po svätej omši v kaplnke.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn