8. veľkonočná nedeľa

    Aktuálny rozpis bohoslužieb 20.5. – 26.5. 2024 PO 20.5. 19:00 PM Matky Cirkvi UT 21.5. 19.00 féria ST 22.5. 19.00 féria ŠT 23.5. 19.00 JK Veľkňaza PI 24.5. 19.00 féria SO 25.5. 9.30 féria NE 26.5. 9:30 Slávnosť Najsvätejšej Trojice Dnes je Slávnosť Zoslania Ducha Svätého; zbierka je Etablissement. Vďaka za príspevky v zbierke  na … Čítať viac

7. veľkonočná nedeľa

    Aktuálny rozpis bohoslužieb 13.5. – 19.5. 2024 PO 13.5. 19:00 veľkonočná féria v novéne DS, PM Fatimská UT 14.5. 19.00 Sviatok sv. Mateja ST 15.5. 19.00 veľkonočná féria v novéne DS ŠT 16.5. 19.00 veľkonočná féria v novéne DS PI 17.5. 19.00 veľkonočná féria v novéne DS SO 18.5. 9.30 veľkonočná féria v novéne … Čítať viac

Letné kántrové dni

Kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu v jednom týždni ročného obdobia. Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa. Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a hlbšie prežili … Čítať viac

6. veľkonočná nedeľa

    Aktuálny rozpis bohoslužieb 6.5. – 12.5. 2024 PO 6.5. 19:00 veľkonočná féria UT 7.5. 19.00 veľkonočná féria ST 8.5. 19.00 veľkonočná féria ŠT 9.5. 9:30 19.00 Slávnosť Nanebovstúpenia Pána PI 10.5. 19.00 veľkonočná féria v novéne DS SO 11.5. 9.30 veľkonočná féria v novéne DS NE 12.5. 9:30 7. veľkonočná nedeľa Dnešná zbierka je na … Čítať viac