1. adventná nedeľa

Aktuálny rozpis bohoslužieb 28.12. – 4.12. 2022 PO 28.11. 19.00 adventná féria UT 29.11. 19.00 advetná féria ST 30.11. 19.00 Sviatok sv. Ondreja ŠT 1.12. 19.00 adventná féria PI 2.12. 19.00 sv. Katarína Alex., prvý … Celý článok

Roráty – sobotné ranné omše o 8h

Sväté omše v advente na úsvite – „roráty“ – budú soboty o 8.00 hod. Označenie „roráty“ pochádza z introitu adventnej votívnej svätej omše k Panne Márii – bohoslužba sa totiž začína slovami: „Rorate coeli desuper“ … Celý článok

34. cezročná nedeľa

Aktuálny rozpis bohoslužieb 21.11. – 27.11. 2022 PO 21.11. 19.00 Obetovanie PM UT 22.11. 19.00 Sv. Cecília ST 23.11. 19.00 Sv. Klement (Červená streda – pamiatka prenasledovaných kresťanov) ŠT 24.11. 19:00 Sv. Vietnamskí mučeníci PI … Celý článok

33. cezročná nedeľa

Aktuálny rozpis bohoslužieb 14.11. – 20.11. 2022 PO 14.11. 19.00 féria UT 15.11. 19.00 Sv. Albert Veľký ST 16.11. 19.00 féria ŠT 17.11. 19.00 Sv. Alžbeta Bratislavská PI 18.11. 19.00 féria SO 19.11. 19.00 vigília … Celý článok

32. cezročná nedeľa

Aktuálny rozpis bohoslužieb 7.11. – 13.11. 2022 PO 7.11. 19.00 zádušná féria UT 8.11. 19.00 zádušná féria ST 9.11. 19.00 Sviatok Lateránskej baziliky ŠT 10.11. 19.00 sv. Lev PI 11.11. 19.00 sv. Martin SO 12.11. … Celý článok