32. cezročná nedeľa

Aktuálny rozpis bohoslužieb 7.11. – 13.11. 2022

PO

7.11.

19.00

zádušná féria

UT

8.11.

19.00

zádušná féria

ST

9.11.

19.00

Sviatok Lateránskej baziliky

ŠT

10.11.

19.00

sv. Lev

PI

11.11.

19.00 sv. Martin

SO

12.11.

19.00

vigília nedele

NE

13.11.

9:30

33. cezročná nedeľa

Dnešná zbierka je na FE – správu kostola.  

Budúcu nedeľu 13. novembra 2022 plánuje našu misiu návštíviť biskup Bruselu Jean Kockerols; bude sláviť svätú omšu o 9.30 hod. Je to jedinečné stretnutie Bruselskej cirkvi s nami. K agapé prineste prosím vaše jedlo; nápoje máme.
 
Osobitne v novembri sa modlíme za zosnulých; možno si aj zapísať úmysel na sväté omše.  Úplné odpustky sa udeľujú tým, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých v prvých ôsmich dňoch novembra, čiastočné aj potom. K získaniu sa ešte vyžadujú všeobecné podmienky: zrieknuť akéhokoľvek hriechu, sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. 

Misíjna rada sa stretáva v pondelok o 20.00 hod. na fare.

Pozývame všetky deti a mládežníkov, aby sa pripojili do príprav programu koledovania Dobrej noviny. Stretnutia budú len štyri: vždy v nedeľu o 15.00 hod. na fare – Rue Jenneval 10. Prvé stretnutie bude 13. novembra a potom ďalšie tri nedele vždy v tú istú hodinu na tom istom mieste. Koledníci budú mať možnosť zaspievať si vianočné koledy v slovenčine a češtine, spoznať nových kamarátov, dozvedieť sa viac o tohtoročnom projekte Dobrej noviny a stráviť radostné chvíle v čase príprav na Vianočné sviatky. Náš program predstavíme v rámci akcie Vianoce predo dvermi 11. 12. o 11.00 hod. Tešíme sa na všetkých, malých i veľkých koledníkov, mládežníkov, hudobníkov a pomocníkov. Zapojte sa a pomôžte tak vyzbierať peniaze pre núdznych žijúcich v Keni a podľa hesla Dobrej noviny, pomôžte „urobiť tento svet krajším“. Viac: https://www.skmbrussels.be/nacvik-na-dobru-novinu/ 

V pondelok 28. novembra o 19.30 v sále pod kostolom premietame film o živote nezlomného kresťana Silvestra Krčméryho „Slobodní“ s hosťom režiséra filmu. Viac : http://www.skmbrussels.be/film

V sobotu 3. decembra plánujeme duchovnú obnovu: https://www.skmbrussels.be/duchovna-obnova-3

 

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka