Aktuálny rozpis bohoslužieb 28.12. – 4.12. 2022

PO

28.11.

19.00

adventná féria

UT

29.11.

19.00

advetná féria

ST

30.11.

19.00

Sviatok sv. Ondreja

ŠT

1.12.

19.00

adventná féria

PI

2.12.

19.00

sv. Katarína Alex., prvý piatok mesiaca (Paray-le-Monial)

SO

3.12.

16.00

adventná féria, prvá sobota mesiaca (Fatima), duchovná obnova

NE

4.12.

9.30

2. adventná nedeľa

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená „príchod“. Advent nám pripomína, že Kristus nežne prišiel v Betleheme,  že v Sviatosti tajomne prichádza, a že v sláve a velebe príde na konci sveta. V advente sa doma modlíme pri adventnom venci, kde sa do Vianoc postupne zapaľuje jedna sviečka za druhou. Sväté omše „roráty“, teda mariánskeho charakteru na úsvite, budú posledné dve soboty adventu o 8.00 hod. 

Vďaka aj za dnešné príspevky na SKM cez občianske združenie. Po svätej omši Chèvrefeuille – útulok pre mladé ženy s deťmi bez prostriedkov – ponúka predaj kariet. Viac: www.chevrefeuille.be

Opäť a naďalej pozývame všetky deti a mládežníkov, aby sa pripojili do príprav programu koledovania Dobrej noviny. Dnešné tretie stretnutie (27. november) bude opäť o 15.00 hod. na fare – Rue Jenneval 10. Viac: https://www.skmbrussels.be/nacvik-na-dobru-novinu/ 

V Bruselskej katedrále je oddnes výstava betlehemov a bude prístupná každý deň. Aj naša misia tam má nádherný drevený betlehem. Video-prezentáciu z predošlého roku nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=sVvZLJWJeSE (3 min.)

V tomto prvopiatkovom týždni ponúkam spovedanie pol hodinu pred svätými omšami (v piatok je vždy pol hodinu pred svätou omšou). Prvé štvrtky sa osobitne modlí za kňazov (adorácia každý štvrtok je do 20.00 hod. – Pán Ježiš očakával aspoň hodinku bdenia od apoštolov v Getsemanskej záhrade). Na prvý piatok je adorácia až do 22.00 hod. (Pán Ježiš trpel tri hodiny na kríži).

V pondelok 28. novembra o 19.30 v sále pod kostolom premietame film o živote nezlomného kresťana Silvestra Krčméryho „Slobodní“ s hosťom režiséra filmu. Akcii vďačíme pánovi EUP poslancovi Štefancovi. Viac: http://www.skmbrussels.be/film

V utorok 29.11. srdečne pozývame na stretnutie s pánom arcibiskupom Bernardom Boberom – predsedom KBS, pri svätej omši o 19:00 hod. a následnom neformalnom stretnutí s nim na agapé. Jedlo – pizzu – zabezpečuje kancelária pani EUP poslankyne Lexmann; nápoje misia; koláčiky môžete doniesť. Viac: https://www.skmbrussels.be/navsteva-predsedu-kbs

V sobotu 3. decembra pozýva na me duchovnú obnovu „Boh pokorným dáva milosť“, ktorú bude viesť môj brat Ján Sitár. Začiatok o 10.00 hod. pod kostolom. Mimoriadna svätá omša na záver o 16.00 hod.  Viac: https://www.skmbrussels.be/duchovna-obnova-3/

Podľa príkladu sv. Mikuláša pozývame všetkých – teda nielen deti ale aj dospelých – aby v nedeľu doniesli malý darček (sladkosť, ovocie, úžitkový predmet) a pred sv. omšou položili pred oltár. Po sv. omši deti tieto darčeky náhodne rozdajú. Je to naša tradičná aktivita v misií: „dar dať a dar prijať“: https://www.skmbrussels.be/dar-dat-a-dar-prijat

11.12. na radostnú nedeľu o 11:00 hodine srdečne pozývame na podujatie „Vianoce predo dvermi“ pod susedným sýrskym kostolom. Akcia je spojená s koledovaním a so zbierkou na Dobrú novinu, po kultúrnom programe, ponúkneme vianočný balíček a otvoríme vianočné pohostenie. 

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn