Deti sú pozvané byť účastníci…

V stredu 1.11. 2023 po svätej omši u nás a ešte slávnostnejšie v Bazilike Gent-Oostakker o 13.30 hod. nasleduje hra na svätých: deti oblečené a/alebo s predmetom a/alebo gestom predstavujúce konkrétneho svätého predstúpia pred oltár po jednom prípadne v dvojiciach, pričom veriaci v laviciach budú hádať meno svätého, napr. chlapec s kľúčom… to je sv. Peter.

 

Prosím, zamyslime sa, čo je to ten Halloween…
Samotné slovo „Halloween“ pochádza zo stredovekej Británie a Írska, pričom „hallows“ značí „svätých“ a „All Hallows Even“ alebo „Hallowe’en“ znamená „predvečer sviatku všetkých svätých“.
Zbieranie cukríkov „Trick-or-Treat“ sa viaže na stredoveký anglický zvyk „Soul-Caking“, pričom speváci navštevovali na dušičky domácnosti a žobrali o koláče na výmenu za modlitbu pre vyslobodenie ich mŕtvych z očistca.
Tekvicové strašidlá azda nadväzujú na novoveký francúzsky zvyk obliekať si masku smrti pri „danse macabre“, teda „tanci smrti“, pripomínajúcim pominuteľnosť ľudského života. Ale pozor, niektorí do toho slávenia obsahovo vkladajú staroveký druidský kult boha smrti, totiž umierajúceho slnka (koniec leta); to bol predkresťanský kult, prebratý od Keltov; tu sláviť toto pohanské by bola služba diablovi.
Prosím, zvážte, čo s vašou rodinou slávite!

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn