Helloween hra na svätých

Deti sú pozvané byť účastníci…

V pondelok 1.11. 2021 po svätej omši u nás a ešte slávnostnejšie v Bazilike Gent-Oostakker o 13.00 hod. nasleduje hra na svätých: deti oblečené a/alebo s predmetom a/alebo gestom predstavujúce konkrétneho svätého predstúpia pred oltár po jednom prípadne v dvojiciach, pričom veriaci v laviciach budú hádať meno svätého, napr. chlapec s kľúčom… to je sv. Peter.

 

Prosím, zamyslime sa, čo je to ten Halloween…
Samotné slovo „Halloween“ pochádza zo stredovekej Británie a Írska, pričom „hallows“ značí „svätých“ a „All Hallows Even“ alebo „Hallowe’en“ znamená „predvečer sviatku všetkých svätých“.
Zbieranie cukríkov „Trick-or-Treat“ sa viaže na stredoveký anglický zvyk „Soul-Caking“, pričom speváci navštevovali na dušičky domácnosti a žobrali o koláče na výmenu za modlitbu pre vyslobodenie ich mŕtvych z očistca.
Tekvicové strašidlá azda nadväzujú na novoveký francúzsky zvyk obliekať si masku smrti pri „danse macabre“, teda „tanci smrti“, pripomínajúcim pominuteľnosť ľudského života. Ale pozor, niektorí do toho slávenia obsahovo vkladajú staroveký druidský kult boha smrti, totiž umierajúceho slnka (koniec leta); to bol predkresťanský kult, prebratý od Keltov; tu sláviť toto pohanské by bola služba diablovi.
Prosím, zvážte, čo s vašou rodinou slávite!
Pri krste sme sa vzdali zlého ducha, jeho pokušení a skutkov, preto neoslavujeme diabla a nesmiete dovoliť deťom kostýmy zlých bytostí. Jediný prínos pohanského Halloweenu by azda mohol byť v pripomienke hrôzy pekla, keď sa pohania obliekajú v pekelne bytosti (31.10.: zlých duchov), práve pred dňom našej kresťanskej slávnosti neba (1.11. Všetkých svätých) a dňom pamiatky na očistec (2.11. spomienka na verných zosnulých).
Prosím Vás, chráňte sa pohanského Halloweenu.
Anton LaVey, zakladateľ Satanovej cikvi, povedal: „Som rád, že kresťanskí rodičia dovolia svojim deťom uctievať diabla aspoň jednu noc do roka. Vítajte v Halloween.“ A bývalý ctiteľ Satana konštatoval: „Som šokovaný, že kresťania slávia Halloween.“
V USA ide o naj-komerčnejší sviatok po Vianociach; aj my sme ale bombardovaní reklamou dať sa nalákať, nepristúpme však na túto hru nechajúc sa vtiahnuť do sietí zla.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka