Začíname nový školský rok

Slovenská katolícka misia v Bruseli má česť pozvať Vás na slávnostnú svätú omšu,

ktorej sláveniu bude predsedať J. E. Mons. Jozef Haľko, predseda Rady pre Slovákov v zahraničí

za účasti vdp. Erica Vancraeynesta, vikára pre pastoráciu zahraničných komunít v Bruseli,

spojenú s otvorením školského roka a privítaním nového správcu misie vdp. Ivana Ružičku,

ktorá sa uskutoční 9. septembra 2018 o 9:30 v kostole Sacré-Coeur na ulici Rue le Corrège 19.

Po svätej omši Vás srdečne pozývame na priateľské stretnutie v Lycée La Retraite,

na ulici Rue des Confédérés 70, spojené s agapé

 

 *     *     *     *     *

 

La Mission catholique Slovaque à Bruxelles a lhonneur de vous inviter à la célébration

de la messe à la présence de J. E. Mons. Jozef Haľko,

le président du Conseil de la représentation slovaque à l’étranger

et Eric Vancraeynest, le délégué vicarial pour laccueil et laccompagnement

des Communautés dorigine étrangère. La messe sera célébrée à l’occasion de la rentrée scolaire

et de l’accueil d’un nouveau administrateur de la mission slovaque Ivan Ružička,

le 9 septembre 2018 á 9h30 à l’Eglise Sacré-Cœur, rue Le Corrège 19 à Bruxelles.

Après la célébration de la messe, nous vous invitons cordialement

á une agape apéritif au Lycée La Retraite, Rue des Confédérés 70.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka