Stretnutie mládežníkov

Pre slovenské a české deti od 12. rokov: V nedeľu 9.6. po svätej omši, výnimočne na fare s Máriou Blížkovskou. pod kostolom sa na vás tešia animátori Evka, Majka, Marek a Monika

Slávnosť Božského srdca

Hody nášho kostola sú v piatok. Piatok 7.6. 2024 bude svätá omša ako zvyčajne o 19.00 hod. a následne prvopiatočná adorácia do 22.00 hod. so zasvätením sa s možnosťou získať pre seba plnomocné odpostky. Modlitby a zasvätenia sa Božskému Srdcu Ježišovmu nájdete tu: https://modlitba.sk/?cat=59, oficiálnu z modlitebníka spojenú s odpustkami, „Najmilší Ježišu“, uvádzame tu: http://faraslatina.sk/?p=1326. … Čítať viac

Letné kántrové dni

Kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu v jednom týždni ročného obdobia. Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa. Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a hlbšie prežili … Čítať viac

Stretnutie detí

Pre slovenské a české deti od 6 do 12 rokov po svätej omši v nedeľu 28.4. Stretnutie sa pripravuje na fare a vedú ho Lucia a Drahomíra.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Nasledujúca 2. veľkonočná nedeľa (7. apríla 2024), je nedeľou Božieho milosrdenstva. Ako po iné roky, aj tento raz vás pozývame na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva o 15:00 v našom kostole. Viac o ustanovení tohto sviatku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: Božie milosrdenstvo.

Upratovanie kostola – sobota 13.4. o 10.00 hod.

Upratovanie kostola a fary

Pozývame tých, ktorí budú mať čas a chuť, aby sa k nám pridali v sobotu 13. apríla o 10:00 na  upratovanie kostola.  Spoločne takto zveľadíme náš spoločný priestor. Základné náradie na upratovanie bude dostupné, no ak budete mať možnosť, doneste si napr. mop, alebo aj vlastné vedro, handry, či rukavice.