Sociálne projekty

Slovenská katolícka misia (SKM) v Bruseli každoročne plní svoj záväzok, že zo všetkých finančných prostriedkov, ktoré dostane od vás na svoj bankový účet ako milodar, vyčlení 10% na sociálne projekty na Slovensku, Čechách a Morave. Podporou misie tak automaticky pomáhate aj iným.

Veríme, že aj vďaka našej podpore sa môžu realizovať projekty (2012, 201320142015) ktoré prinášajú veľa dobrého ovocia.  

V prípade, že chcete podporiť SKM a tým sa zároveň podieľať na charitatívnom rozmere SKM, môžete prispieť na náš účet jendorázovo alebo formou trvalého (mesačného) príkazu.

Ani Veronika nevyriešila Ježišov problém, no pomohla mu na jeho ceste…