Kontakt

Správca misie: Dp. Jaroslav Hanzlík
Telefón: +32 499 240 071
Email: mail@skmbrussels.be


Stránkové hodiny

Po dohode s kňazom, pokiaľ nie je stanovený iný program. Ak sa potrebujete stretnúť a rozprávať s kňazom dlhšie, je lepšie dohodnúť si stretnutie prostredníctvom emailu alebo telefonicky konkrétny termín stretnutia, aby sa vám mohol venovať a zodpovedať v pokoji vaše otázky.


Ďalšie kontakty

Farská rada: farska.rada@skmbrussels.be
Všeobecné informácie: info@skmbrussels.be


Poštová adresa

Mission Catholique Slovaque
Rue Jenneval 10
1000 Bruxelles
Belgium