Kontakt

Pošlite nám email

Kontaktné údaje:

Bankové spojenie

Názov účtu: Mission Catholique Slovaque
IBAN: BE14 7330 4399 4883
BIC: KREDBEBB
Banka: KBC Banque, Bruxelles

Identifikačné údaje asociácie

Mission Catholique Slovaque asbl
Rue Jenneval 10
1000 Bruxelles
Belgium

Identifikačné číslo: 890 80 29 63

Stránkové hodiny

Po dohode s kňazom, pokiaľ nie je stanovený iný program. Ak sa potrebujete stretnúť a rozprávať s kňazom dlhšie, je lepšie dohodnúť si stretnutie prostredníctvom emailu alebo telefonicky konkrétny termín stretnutia, aby sa vám mohol venovať a zodpovedať v pokoji vaše otázky.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka