Kontakt

Pošlite nám email

Kontaktné údaje:

Bankové spojenie

Názov účtu: Mission Catholique Slovaque
IBAN: BE14 7330 4399 4883
BIC: KREDBEBB
Banka: KBC Banque, Bruxelles

Identifikačné údaje asociácie

Mission Catholique Slovaque asbl
Rue Jenneval 10
1000 Bruxelles
Belgium

Identifikačné číslo: 890 80 29 63

Stránkové hodiny

Po dohode s kňazom, pokiaľ nie je stanovený iný program. Ak sa potrebujete stretnúť a rozprávať s kňazom dlhšie, je lepšie dohodnúť si stretnutie prostredníctvom emailu alebo telefonicky konkrétny termín stretnutia, aby sa vám mohol venovať a zodpovedať v pokoji vaše otázky.