Odpustky

Pomôžme trpiacim, kto môžeme…

Úplné odpustky sa udeľujú tým, ktorí navštívia cintorín a tam pomodlia sa za zosnulých v prvých ôsmich dňoch novembra (od poobedia 1.11. do 8.11. vrátane), čiastočné aj potom. K získaniu sa ešte vyžadujú všeobecné podmienky: zrieknuť sa naviazanosti na akýkoľvek hriech, sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka