Pomôžme trpiacim, kto môžeme…

Úplné odpustky sa udeľujú tým, ktorí navštívia cintorín a tam pomodlia sa za zosnulých v prvých ôsmich dňoch novembra (od poobedia 1.11. do 8.11. vrátane), čiastočné aj potom. K získaniu sa ešte vyžadujú všeobecné podmienky: zrieknuť sa naviazanosti na akýkoľvek hriech, sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn