Bruselská „Ruža“ ružencové spoločenstvo rastie.. :)

..už nás je 6 členov a rastieme!

Kto má záujem o vstup do ružencového bratstva môže sa prihlásiť u pána farára.

Záväzok spočíva v modlitbe desiatku prideleného tajomstva každý deň a zúčastniť sa podľa možnosti stretnutia členov (napr. prvý štvrtok mesiaca) na stretnutí pri spoločnej modlitbe a výmene kartičiek s tajomstvami.

Aby „Ruža“ bola úplná je treba 20 členov – 4 ružence (radostný, bolestný, slávnostný a ruženec svetla) a každý po 5 tajomstiev (desiatkov).

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka