5. veľkonočná nedeľa

Pridal • Zverejnené

  Aktuálny rozpis bohoslužieb 8.5. – 14.5. 2023

PO

8.5.

19:00

veľkonočná féria

UT

9.5.

19.00

veľkonočná féria

ST

10.5.

19.00

Sv. Damián de Vesteur

ŠT

11.5.

19.00

veľkonočná féria

PI

12.5.

19.00 Sv. Nereus a Achilleus

SO

13.5.

9:30

PM Fatimskej

NE

14.5.

9:30

6. veľkonočná féria

V zbierke na kňazský seminár ste prispeli 276 eur; Pán Boh zaplať. Dnes je zbierka na potreby SKM. Nasleduje stretnutie mládežníkov pod kostolom a detí na fare. Ostatní sa po svätej omši môžeme stretnúť na agapé na fare dole: osobitne srdečne pozývame tých, ktorí ste tu noví. (Na Rue Jenneval 10 máme spoločný priestor na stretnutie, 2 minúty pešo od nášho kostola, kde sa stretávame po nedeľných svätých omšiach. Pre dospelých ponúkame kávu a nápoje; deti sa môžu zahrať v detskej miestnosti vedľa. Tešíme sa na vás!)

Túto sobotu je Panny Márie Fatimskej. Rodinné spoločenstvo Fatima pozýva na akciu organizovanú pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a Slovenského apoštolátu Fatimy: Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete, pričom deti a mládež sa môžu zapojiť spoločnou modlitbou posvätného ruženca, adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou, zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V Bruseli procesia k Panne Márii Fatimskej bude od Sint Gilles o 21.00 hod. – zapojme sa, ak môžeme.

V tomto roku 2023 oslavujeme 750. výročie ďakovnej procesie v Mechelen (roku 1272 zasiahla mesto Mechelen hrozná morová epidémia, našli útočisko so sochou Márie, ktorú preniesli k bruselskej bráne, spievajúc refrén „Monstra te esse Matrem“ – „Ukáž sa našou Matkou“).  Arcidiecéza Brusel pozýva v nedeľu 14. mája 2023 o 15:00 hod. Viac na odkaze: https://www.hanswijk750.be/

Prosíme o pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 27. mája po svätej omši o 9.30 hod. Je to možnosť urobiť niečo pre Pána spolu. Tiež možnosť stretnúť sa navzájom pri dobrom diele.

Od 16. júna večer do 18. júna poobedia plánujeme víkend vo Farnières (v Ardénach, východné Belgicko) na tému „Staň sa kvasom“ so Saleziánom Pavlom Piatrov. Pozvaní sú aj mladí zo saleziánskeho centra v Bratislave, ktorí obohatia program športovými a zábavnými aktivitami pre mládež. V prípade záujmu, rezervujte si prosím tento termín; rezervácia bude otvorená od 12. mája.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka