Sviatosť krstu

Pravidelne pri sv. omšiach v nedeľu sa koná krst detí, rodičia ktorých o to požiadajú. Božia milosť pôsobí aj v živote dospelého človeka a ten na neustálu ponuku Božej lásky odpovedá túžbou viac poznať Krista, zdokonalovať aj svoj život v láske a stať sa skrze krst členom Cirkvi. Takýto človek sa nazýva katechumen.

Pre vyslúženie sviatosti krstu kontaktujte správcu misie.

Ku povzbudeniu vo viere odporúčam stránku Bansko Štiavnickej farnosti: Kurz KRST DIEŤAŤA