Sviatosť birmovania

Aj vo veciach viery môžeme o človeku povedať, že je dospelý. Teda nie vek, ale jeho osobná vyspelosť v živote s Bohom, ochota služby blížnemu ako aj život pre spoločenstvo Cirkvi ho robí dospelým vo viere. Pre našu kresťanskú dospelosť potrebujeme Božiu pomoc, ktorú dostávame vo sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania sa udeľuje vo veku od 14 rokov.

Príprava prebieha s použitím materiálov z prípravy ku sviatostiam z farnosti Banská Štiavnica.

Kurz PRÍPRAVY KATECHUMENOV, BIRMOVANCOV A DOSPELÝCH NA SVIATOSTI (1.-3.úroveň prezentácie,…)

Plánované stretnutia

Events in júl 2017

  • Na túto dobu nie sú naplánované žiadne udalosti.